Članom ZSSS nudimo pravno in strokovno pomoč (pogoji) v sindikalnih pisarnah in v podjetjih, kjer nas potrebujete.

OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE:

PISARNA LJUBLJANA

Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/3000 110
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 064 22 44 66
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00
Pravna pomoč: ob ponedeljkih od 9.00 do 13.00 in četrtkih od 9.00 do 13.00 ter od 14.00 do 17.00

PISARNA RIBNICA

Škrabčev trg 13, 1310 Ribnica
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 051 310 529
Uradne ure za pravno pomoč: vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 14.00 do 16.00

PISARNA TRBOVLJE

Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 051 310 529
Uradne ure za pravno pomoč: vsak prvi in tretji torek v mesecu od 11.00 do 15.00

OBMOČJE DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA:

PISARNA NOVO MESTO

Cvelbarjeva 3, 8000 Novo mesto
Telefon: 07/33-75-810 Fax.: 07/33-75-821;
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 041 375 768
Delovni čas: ob ponedeljkih, torkih, četrtkih od 7.00 do 15.00, sredah od 7.00 do 16.00, petkih od 7.00 do 14.00
Pravna pomoč: ob sredah od 13.00 do 15.00

PISARNA ČRNOMELJ

Zadružna 33, 8340 Črnomelj
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM: 041 375 768
Uradne ure: ob ponedeljkih pon od 12.00 do 14.30

PISARNA KRŠKO

Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško
Telefon: 07/33-75-828 Fax.:07/33-75-829
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM: 031 386 852
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 041 717 788
Delovni čas: ob ponedeljkih od 7.00 do 15.00, torkih od 7.00 do 11.00, sredah od 7.00 do 16.00, četrtkih od 7.00 do 11.00 in petkih od 7.00 do 14.00

PISARNA BREŽICE

Trg izgnancev 12 a, 8250 Brežice
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 031/386-852
Delovni čas: ob ponedeljkih od 11.00 do 15.00 in petkih od 11.00 do 14.00

PRIMORSKO OBMOČJE:

PISARNA SEŽANA

Partizanska 15, 6210 Sežana
Telefon: 05/730 23 50 Fax: 05 734 41 99
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM: 041 688 620
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00
Pravna pomoč: ob sredah od 16.00 do 17.30

PISARNA KOPER

Tominčeva ulica 7, 6000 Koper
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 051 629 545
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 040 925 354
Delovni čas:od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00
Pravna pomoč: ob torkih od 8.00 do 14.00

PISARNA POSTOJNA

Kolodvorska 5b, 6230 Postojna
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 051 310 529
Uradne ure za pravno pomoč: vsak prvo in tretjo sredo od 10.00 do 12.00

PISARNA NOVA GORICA

Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM: 041 688 620
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., GSM 051 310 529
Uradne ure za pravno pomoč: ob ponedeljkih in sredah od 10.00 do 14.00

Člani sindikata lahko pri ZSSS, Regijski organizaciji zahodne Slovenije (ROZS) pridobijo brezplačno pravno pomoč na podlagi Pravilnika o delovanju službe pravne pomoči. Navajamo nekaj ključnih določb pravilnika, ki jih mora član sindikata upoštevati, če želi pridobiti pravico do pravne pomoči.

Pridobitev pravne pomoči:

  • Član sindikata je dolžan pravno pomoč poiskati pravočasno, t.j. najmanj 5 dni pred potekom roka za vložitev vloge oz. opravo dejanja zastopanja, v primeru prisilne poravnave najmanj 15 dni, v primeru stečaja pa najmanj 30 pred potekom roka za vložitev terjatve.
  • Član sindikata je dolžan dostaviti vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na zadevo, če je mogoče že ob prvem obisku. Dodatno dokumentacijo je dolžan dostaviti v roku, ki mu ga določi služba pravne pomoči. Službi pravne pomoči mora član pojasniti vse okoliščine v zvezi s svojo zadevo v celoti in po resnici.
  • Član sindikata mora imeti ob obisku s seboj člansko izkaznico ali drug primeren dokument.
  • Član sindikata mora imeti poravnano članarino.
  • Član sindikata mora imeti ves čas trajanja zastopanja poravnano članarino. Če jo preneha plačevati, izgubi po treh mesecih pravico do zastopanja, razen ko je po pravilih sindikata dejavnosti oproščen plačila članarine.
  • Tudi po sklenjenem pooblastilu mora član sindikata ostati aktiven. Na pozive službe pravne pomoči se mora odzivati v postavljenih rokih, zlasti pa mora sporočati spremembo svojih kontaktnih podatkov (naslov, telefonska številka, e-mail) in službo pravne pomoči obvestiti v primeru daljše odsotnosti.

Stroški:

  • Član sindikata je oproščen stroškov pooblaščenca (stroškov sestave vlog, zastopanja na sodišču in ostalimi organi)
  • Član sindikata je dolžan poravnati ostale stroške postopka na podlagi sklepov sodišča ali drugega organa (sodne takse ipd.) ter potrdilo o plačilu v določenem roku posredovati pristojnemu organu.

V kolikor se član sindikata ne drži določb pravilnika, služba pravne pomoči ni dolžna sprejeti zastopanja oz. lahko že sklenjeno pooblastilo odpove. Služba pravne pomoči ni odgovorna za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nespoštovanja pravilnika s strani člana.