Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Ur. l. 64/2018

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2018, Ur. l. 64/2018

Poročilo o gibanju plač za julij 2018, Ur. l. 64/2018

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Ur. l. 65/2018

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2018, Ur. l. 66/2018

Pravilnik o spremembi Pravilnika o nomenklaturi poklicev, Ur. l. 67/2018

Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, Ur. l. 67/2018

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2018, Ur. l. 69/2018

Poročilo o gibanju plač za avgust 2018, Ur. l. 69/2018

Poročilo rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2018, Ur.l. 71/2018

Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji dne 6. 11. 2018, Ur.l. 72/2018

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (KPPN), Ur.l. 72/2018

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2018, Ur.l. 77/2018

Poročilo o gibanju plač za september 2018, Ur.l. 77/2018

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Ur.l. 80/2018

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Ur.l. 80/2018

Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), Ur.l. 80/2018