POPRAVLJAMO predhodno obvestilo glede novosti v zvezi z očetovskim dopustom, ki jo prinaša novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatnih 5. dni plačanega očetovskega dopusta podalo novo razlago.

S 1. januarjem 2016 so tako do dodatnih 5. dni plačanega očetovskega dopusta upravičeni tisti očetje,ki:

  • imajo otroka, ki na dan oddaje vloge pri Centru za socialno delo še ni dopolnil 3. leta starosti,
  • niso izkoristili več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta oziroma pravico do neplačanega očetovskega dopusta lahko še zahtevajo z vlogo.

Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se je sedaj delno preoblikovala v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.

Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/2014, v nadaljevanju: ZSDP-1) z letom 2016 prinaša več plačanega očetovskega dopusta.
Oče ima pravico tako do plačanega kot tudi do neplačanega očetovskega dopusta. Pravice do očetovskega dopusta nima le, če koristi materinski dopust.

1. Plačani očetovski dopust je urejen v 25. do 28. členu ZSDP-1.
Z novelo ZSDP-1 ima oče pravico do 30. dni plačanega očetovskega dopusta, in sicer:
- prvih 15 koledarskih (ne delovnih) dni oče izrabi do dopolnjenega 6. meseca otrokove starosti v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. V zakonsko določenih izjemah lahko prvih 15. dni oče izrabi tudi do dopolnjenega 12. meseca otrokove starosti;

- preostalih 15 koledarskih dni lahko oče izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela po poteku starševskega dopusta, in sicer najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka. V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da število teh preostalih 15. dni plačanega očetovskega dopusta postopoma narašča z leti, kar pomeni, da oče v letu 2016 lahko koristi le preostalih 5 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta (skupno torej 20 dni plačanega očetovskega dopusta), v letu 2017 lahko oče koristi 10 koledarskih dni (skupno torej 25 dni plačanega očetovskega dopusta) in šele od leta 2018 dalje vseh preostalih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta (skupno torej 30 dni plačanega očetovskega dopusta).

Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se je delno preoblikovala v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.
Od 1. januarja 2016 dalje lahko tako teh preostalih 5 dni plačanega očetovskega dopusta z vlogo na Centru za socialno delo uveljavljajo tudi očetje, ki:
- imajo otroka, ki na dan oddaje vloge pri Centru za socialno delo še ni dopolnil 3. leta starosti,
- niso koristili več kot 50 dni sicer z odločbo že priznanega neplačanega očetovskega dopusta oziroma pravico do neplačanega očetovskega dopusta lahko še zahtevajo z vlogo.

2. Neplačani očetovski dopust je urejen v 115. členu ZSDP-1.
Gre za dopust, ki ga oče lahko izkoristi do 3. leta otrokove starosti in za katerega se mu zagotavlja le plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.
Z novelo ZSDP-1 se bo na račun postopnega zviševanja plačanih dni očetovskega dopusta zniževal neplačani očetovski dopust. V letu 2016 neplačani očetovski dopust tako znaša 50 dni, v letu 2017 25 dni, od leta 2018 dalje pa neplačanega očetovskega dopusta ne bo več.

Očetom v letu 2016 pripada skupno tako 70 dni očetovskega dopusta, v letu 2017 50 dni očetovskega dopusta, od leta 2018 dalje pa le še 30 dni plačanega očetovskega dopusta.