Glasilo Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije.

V novi številki Delavske enotnosti št. 42 z dne 14.12.2017 preberite več o:

 • Podčrtano - Večina ne ukrepa
  Prepoznate mobing? Veste, kaj je to diskriminacija?
 • Gasilci bodo začeli stavkati 10. januarja
 • Shod prekarcev je začetek dolgega boja Prekarnost se v svetu dela počasi preveša v pravilo, delavce pogublja, odpravlja pridobitve socialne države in spodmika njene temelje
 • Delavske pravice so človekove pravice
 • Kdaj bo red pri izplačilih zaslužnih plač?
 • Borba za boljši ekonomski položaj svojih članov in vseh delavcev v gostinstvu in turizmu, pridobivanje novih članov, razvijanje socialnega dialoga na podjetniški in državni ravni ter oblikovanje
  novega plačnega modela, v katerem bo minimalna plača najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred, so prednostne naloge Sindikata GIT
 • SDPZ - Prizadevanja za povišanje plač
 • SKVNS - Sindikat mora ves čas delati
 • Soupravljanje je obveza delodajalca

Nova številka Delavske enotnosti 41, z dne 07. decembra 2017 piše o:

Podčrtano: V teh dneh se lahko več sindikatov dejavnosti, združenih v ZSSS, pohvali s pogajalskimi uspehi. Vsaj dva sta bila medijsko zelo odmevna. Gostinsko turistični, ki mu je uspelo dvigniti delavske plače, in trgovski, ki se je dogovoril za novi režim nedeljskega dela, predvsem pa dvignil plačila za delo ob nedeljah in praznikih.

 • Aneks št. 3 uredil delovni čas v trgovini
 • GIT - z aneksom so dvignili osnovne plače
 • Javni sektor - Vlada iz enotnega plačnega sistema dela slabo šalo
 • Gasilcem je uspelo
 • Sindikat lesarstva Slovenije se je na programsko-volilni konferenci zavezal združiti se s sorodnimi sindikati v ZSSS
 • Sindikat finančnih organizacij Slovenije tudi izvolili novo vodstvo V šestih večjih podjetjih zavarovalništva imajo sklenjene podjetniške kolektivne podobe, kolektivna pogodba dejavnosti pa se je v dejavnosti dobro uveljavila. Marsikje so dobili božničnico, 13. plačo ali/in nagrade. Povprečne plače so visoke. Zavarovalništvo je donosen posel in znaša pet odstotkov slovenskega BDP.
 • V Državni svet izvoljeni trije svetniki iz vrst ZSSS
 • SDPS - do konca leta še veliko dogajanja
 • Prekarne zaposlitve - negotove zaposlitve -kljub številnim pozivom številnih organizacij in strokovnjakov se še vedno ni nič spremenilo
 • SKVNS - Problematično plačevanje nadurnega dela

Nova številka Delavske enotnosti z dne 23. novembra 2017 nam prinaša nove zanimive vsebine:

 • Podčrtano - Reševanje delavca prekarca. Eno je statistika in gašenje požarov, drugo pa je ... kaj že, reševanje težav na ran družbe, ne le na osebni ravni prekarca Janeza Novaka. Za to imamo nekatere institucije. Tudi inšpekcije.
 • Poziv delodajalcem za izplačilo trinajste plače
 • Sindikat prekarcev napovedal protestni shod
 • GIT - Božičnico naj letos dobijo vsi
 • Kongres SDGD - kaj lahko storimo bolje in kje so v prihodnosti naše prioritete, da bomo v prihodnje bolj privlačni za nove člane.
 • Kongres KŽI - približevanje mladim in njihovemu včlanjevanju v sindikat. Solidarnost ostaja osnovna vrednota.
 • Kongres SOPS - edino red in spoštovanje dogovorjenega je lahko gonilo obetavnega napredka.
 • Petindvajseti november - mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami - v ZSSS se pridružujemo kampanji Evropske konfederacije sindikatov, ki v središče postavlja pomen kolektivnih pogodb pri
  odpravljanju nasilja nad ženskami.
 • Čimprej do zakona o dolgotrajni oskrbi

Nova številka Delavske enotnosti na temo Pogodbe o zaposlitvi, z dne 30. novembra 201:

 • Podčrtano - Pogodba kot ogledalo
  Vsaka sklenjena pogodba o zaposlitvi je svojevrstvna slika delodajalca, njegove kultrue, inovativnosti, znanja, sposobnosti organiziranja... Dobre delodajalce odlikuje več vrlin, mednje sodijo zagotovo znanje in vizija, spoštovanje sodelavca in sposobnost organiziranja dela.

 • Zakonite in nezakonite oblike dela v Sloveniji

 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

 • Netipične oblike pogodb o zaposlitvi

 • Pogodba o zaposlitvi in sprememba delodajalca

 • Diskriminacija in kršitve iz oglasov za delo

 • Kakšno bo delovnopravno varstvo prihodnosti?

Nova številka Delavske enotnosti z dne 11. novembra 2017 nam prinaša nove zanimive vsebine:

 • Podčrtano - Razgaljeni
 • KNG - Podpisi za zaostritev sindikalnega boja
 • Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ugotavljajo, da zavests o pomenu varnosti in zdravja pri delu narašča. V pripravi je strategija.
 • Razpis za podelitev priznanja ROŽA MOGOTA
 • Trgovke in trgovci so preobremenjeni Bodo nedeljsko delo trgovin omejili poslanci?