Glasilo Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije.

 • O podobah in (zlo)rabah
 • Priporočila OECD niso zavezujoča
 • Poleg minimalne problem tudi druge plače
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Stavka javnega sektorja - stavka za konec neenake obravnave
 • Boj za višje plače se začne v podjetjih
 • Delavska enotnost z več vsebine in v novi podobi

Nova tematska številka Delavske enotnosti z dne 25. januarja 2018 o ekonomiji za sindikate:

 • Osnove ekonomije je treba poznati,
 • osnove ekonomije,
 • plačilno listo je treba brati,
 • podatki Ajpes v pomoč pri sprejemanju odločitev,
 • kakšne podatke in storitve nam nudi Surs,
 • uspešne države imajo za seboj dolgo obdobje stabilnosti,
 • za višje plače v Evropi,
 • čas je za dostojno minimalno plačo.

V novi številki Delavske enotnosti št. 01 z dne 11.01.2018 preberite več o:

 • Vrnite nam odvzeto   
 • Podčrtano - Prožna zavezništva
 • Sindikat pa bo le še beseda iz preteklosti.
 • Gasilci dosegli svoje
 • Več pravic za komunalce
 • Statistika kaže, da nam gre bolje
 • Previdno z inšpektorji za delo
 • Zbornica in SDTS krepita socialni dialog

Nova številka Delavske enotnosti z dne 18. januarja 2018 prinaša nove zanimive vsebine:

 • Podčrtano - Kjer je (spodnja) meja ? Minimalna plača je plačilo za delo, za trdo delo za polni delovni čas, to si velja zapomniti, saj se jo pogosto označuje kot socialno kategorijo. Plačilo za delo mora biti po mednarodnih standardih dostojno.
  Je sedanja minimalna plača dostojno plačilo?
 • Koliko se bo zvišala minimalna plača?
 • Javni sektor - Koprivnikar ni kredibilen
  Sindikati javnega sektorja vztrajajo pri enotnih pogajanjih v javnem sektorju
 • Vzpostavitev registra dejanskih lastnikov
 • Zaupnikov informator - Posledice prenehanja veljavnosti KP
 • KŽI - Plače bi morale biti višje

V novi številki Delavske enotnosti št. 43 z dne 21.12.2017 preberite več o:

 • Podčrtano - Ko si srečen ....
 • ZSSS ob mednarodnem dnevu migrantov
 • Bruto plače v Sloveniji niso bolj obremenjene
 • Zdravstvo - Zahtevajo osem odstotkov, ki jim jih je vzej Zujf
 • Zdravstvo - Proti programu brez pokritja
 • SU - Vsi nimajo dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva
 • GIT - Naslednje leto bo 2088 ur dela dovolj
 • SOPS - Trg dela glavna grožnja socialni varnosti