Glasilo Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije.

V novi številki Delavske enotnosti z dne 20.12.2018 pišemo o:

 • Podčrtano - (Za)obljube
 • Prioritete ZSSS
 • Končno drugačna ureditev minimalne plače in povišanje.
 • Ob dnevu človekovih pravic
 • Sindikat SKVNS je podpisal tarifno prilogo
 • Obrazi sindikata - Boris Kidrič

Nova tematska številka Delavske enotnosti piše o:

 • Skupaj - o razmerju med javnim in zasebnim
 • V istem čolnu - V istem čolnu
 • Skupaj smo močnejši, mar ne?  
 • Napad na družbo - na javno dobro, privatizacija javnih storitev,...
 • Solidarnost je mogoče zgraditi s splošnimi stavkami...

 • Podčrtano - Bogati reveži
 • Erik Cuder - SKEI družbe Mahle Electric drives v Bovcu
 • Poziv na protest - Petega decembra skupaj za višje plače!
 • ESS se je le seznanil s predlogom spremembe zakona o minimalni plači
 • Sindikat GIT je na 8.seji predsedstva izbral naslednico

Delavska 23 2018V novi številki Delavske enotnosti z dne 6.12.2018, preberite več:

 • Podčrtano - Dan potem
 • Skupaj za višje plače
 • Kako razumemo minimalno plačo in plače?
 • Sporazumi za socialni mir v javnem sektorju
 • SDPZ - Naprej z novim vodstvom
 • SUS - Skupaj za pokojnine nad pragom revščine
 • Glosa - Klobučnik leta je Tadej Kenig

Davki in prispevki - Vprašanja moči
Ko govorimo o davkih, gre konec koncev za vprašanje moči. Zahteva po tem, kot pišem, da najmočnejše in najbogatejše na Zemlji obdavčimo in denar namenimo v korist vseh drugih, običajnih ljudi, je danes radikalna in prav zato nujna.

Kaj moramo vedeti o davkih ?