Glasilo Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije.

V 20. številki Delavske enotnosti z dne 10. december 2020, lahko preberete več o:

 • šestem paketu s potaknjenci
 • nedopustni diskriminaciji 
 • težkem položaju delavcev v gostinstvu

Podčrtano

Medtem ko politiki enega za drugim sprejemajo t. i. pakete, v katerih je za ene veliko, za druge vsaj nekaj, za nekatere pa spet nič, je vse bolj jasno, da ni rešitev v paketih, ki le gasijo, ampak v temeljnih spremembah družbe. Kje se je medtem izgubila ideja in z njo praksa t. i. socialnih sporazumov, širših družbenih konsenzov in sprememb na področjih, ki delajo to življenje bolj varno in dostojno? Pravite, da ni časa? Aja, kdaj pa je?

Ali pristojno ministrstvo sploh sliši delavski glas

ZSSS je od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zahtevala opredelitev do predlogov zamrznitve minimalne plače, dobila pa je le medel javni odgovor, češ da verjame v socialni dialog in si prizadeva zanj.

Kaj nam prinaša nova številka Delavske enotnosti št. 18 z dne 12.11.2020:

 • Podčrtano – Nerazumne poteze
 • Komentar predsednice ZSSS – Zamrznitev minimalne plače pomeni zamrznitv vseh plač!
 • Obrazi sindikata – Tina Skubic – Mercator
 • Boštjan Medik - funkcija generalnega sekretraja ZSSS

Kaj nam prinaša nova številka Delavske enotnosti št. 16 z dne 08. 10. 2020:

 • Podčrtano – Osebna odgovornost
 • Delavske pravice – Po 17 letih naposled uresničena volja ljudi
 • Obrazi sindikata – Tjaša Vaupotič – Sindikat GIT Union Hoteli
 • Pogovor – Zaupanje in strokovnost namesto palice in korenčka
 • Covid-19 je zelo resna bolezen, ki je nikakor ne smemo podcenjevati.

V novi številki revije Delavska enotnost št. 15 z dne 22. 10. 2020 pišemo o:

 • Podčrtano – Sadovi jeze
 • Socialni dialog
 • Trgovina – Končno proste nedelje
 • Obrazi sindikata – Bojan Berdnik – SDPZ Nomago Koroška

Na naslednjih 30 let !

»Zame gre, za moje delo, znanje in pravičnost!« je bilo geslo 1. kongresa Zveze svobodnih sindikatov, rojene iz ugasle predhodnice, Zveze sindikatov Slovenije. Geslo, ki vsebuje vse tisto, za kar si v ZSSS prizadevamo od samega začetka. Prizadevanje za solidarno in pravično družbo, za upoštevanje enakosti v različnosti, za delavske pravice ter napredek v družbi, za delež posameznika v družbi, ki mu omogoča svoboda, izbiro, zdravo okolje, ustrezno izobrazbo, zdravje in varno starost. Vse to so vrednote, visoke na seznamu naših ciljev zadnjih 30 let.

Delavkam in delavcem v tem obdobju nikoli ni bilo lahko. Začetno evforijo ob osamosvojitvi in ustanovitvi lastne države je kaj hitro zamenjalo razočaranje zaradi divjanja krize zaradi izgube trgov, zapiranje zapiranja tovarn, neizplačanih plač in socialnih stisk. Gospodarstvo je bilo na kolenih in nikoli se ni zares pobralo. Divje lastninjenje, ki nikoli ni dočakalo pravega epiloga, razen dodatnega siromašenja podjetij, je skoraj dokončalo delo prvega obdobja krize. Sindikati smo protestirali, stavkali, organizirali javne proteste in preprečevali najhujše. Čeprav nam je uspelo doseči delovno delavsko privatizacijo podjetij, se je lastniška struktura s prodajo deležev hitro spreminjala.

Očitajo nam, da smo vkopani na pravicah iz preteklega obdobja. A na to moramo biti ponosni.  Je res narobe, da imamo plačano stavko, plačan odmor za malico, nadomestilo za prevoz na delo, eno daljših plačanih nadomestil za čas porodniške odsotnosti, solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade, …