Glasilo Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije.

V novi številki Delavske enotnosti z dne 09. marca 2017, pišemo o:

 • Podčrtano - Seksizem ima (nov) obraz ...
 • Ženske ob 8. marcu zahtevamo enako plačilo za enako delo!
 • Odpraviti oblast politike nad državnim premoženjem
 • Da vajenci ne bi le nadomeščali delavcev
 • Podpora načelom ZZVZZ, nasprotovanje ukinitvi avtonomije
 • Fides odprl široko fronto
 • Priznanje v pogumne roke - Roža Mogota - Marjeta Mušič
 • Informator - Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti
 • Statut ZSSS - Kaj moramo res spremeniti?
 • SDTS - Prerazporeditev delovnega časa je napaka
 • Pet scenarijev prihodnosti EU

V novi številki Delavske enotnosti z dne 02. marca 2017, si lahko preberete več o:

 • Podčrtano - mastnih ust
 • Potrebujemo družbeno pogodbo za enakost.
 • Ne smemo pozabiti na boj za enake možnosti.
 • SFOS - Podpora Zukiću (Zavarovalnica Triglav)
 • Mladi plus - Kje je dostojno delo?!
 • Poklicno upokojevanje - Sindikati vztrajajo pri svojih zahtevah
 • Boljši časi za pokojninsko blagajno?
 • Razpis za podelitev plakete ZSSS - do 25. marca
 • SDPZ z novim zagonom
 • KŽI - Malih rejcev je vse manj
 • Roža Mogota - Marjetka Mušič - Rutar Maribor

V novi številki Delavske enotnosti z dne 16. februarja 2017, si lahko preberete več o:

 • Podčrtano - Laž brez nog
 • Predlog ZZVZZ dobra podlaga za reformo zdravstva
 • Pošta - Ohladiti ali podkuriti?
 • Napačno izračunavanje plač
 • Zadnja priložnost za socialno Evropo
 • Za čim zboli največ delavcev
 • Usklajena tarifna priloga za komunalo
 • Skvns - Veliko kršitev
 • S socialnim dialogom do večjih pravic

V novi tematski številki Delavske enotnosti št. 7 z dne 23. 02. 2017, si lahko preberete več o:

 • Podčrtano - Pošteno plačilo
 • Čas je za višje plače
 • Pregled prejmkov po kolektivnih pogodbah
 • Pošteno plačilo za osem ur dela !
 • Trgovske drobiž, menedžerji lepe plače
 • Prerazporeditev delovnega časa je treba ukiniti
 • Potrebujemo nov plačni sistem
 • Kampanja evropskih sindikatov za povišanje plač
 • Zdaj smo mi na vrsti

V novi številki Delavske enotnosti z dne 05. februarja 2017, si lahko preberete več o:

 • Podčrtano - Kultura strpnosti
 • Pravi smisel je v kultur srca
 • Poklicno upokojevanje - Pogajanja pri ministrici brez ministrice
 • Odpraviti nerazumevanje strpnosti
 • Delo v kulturi je tudi način življenja
 • Medsebojno spoštovanje - osnova sindikalnega dela
 • Sindikat je glas deprivilegiranih