V novi številki revije Delavska enotnost št. 2 z dne 28. 01. 2021 pišemo o:

  • Prisilno upokojevanje je v nasprotju z ustavo
  • Minister ni prisluhnil sindikatom
  • Jasna pričakovanja ZSSSS
  • Za predloge Sindikata Mladi plus ne najdejo časa
  • Posledice večjega upokojevanja

 

PodčrtanoDelavska 02 2021

Najslabše vrste »pravičnost« je tista, ki trdo postavlja svoj prav brez emptije in prisluha argumentom, pri tem pa se uveljavlja z argumentom moči. Takemu načinu pravimo diktatura.

Prepoznavanje nepravičnosti in prizadevanje za odvzem veljavnosti nepravičnim pravnim normam je temelj pokončnega in pogumnega sindikalnega boja. Ta ses v času koronakrize kaže tudi pri interventnih ukrepih, ki jih pripravlja in sprejema politika in v katere zapisuje marsikaj, tudi takšne zadeve, ki si ne zaslužijo oznake interventne, niti predznaka pravičnosti, sorazmernosti, nediskriminatornosti, ustavnosti, celo spoštovanja osnovnih človekovih pravic ne, pa tudi takšne ,ki so napisane tako slabo in nedosledno, da odpirajo več vprašanj, kot ponujajo rešitev.

Tesnobno je opazovati, kako nastajajo zakoni, odloki in drugi predpisi, še posebej zdaj, ko so razmere politično, zdravstveno in sploh družbeno napete.

Prisilno upokojevanje je v nasprotju z ustavo – PKP7 je grobo in trajno, z nepremišljenimi dejanji posegel v sistemsko zakonodajo, pokojninski sistem in zakon o delovnih razmerjih.

Odvetnik Iztok Ščernjavič, ki je bil med snovalsi ustavne pritožbe, opozarja, da je PKP 7 v diametralnem nasprotju s tem, kar izhaja iz ustave in mednarodnih aktov.

Pretekli teden je potekal posvet ministra za delo s socialnimi partnerji glede višine minimalne plače, kot jo predvideva zakonodaja. Čeprav so sindikati zagovarjali dvig minimalne plače za več, kot predvideva zakonski minimum, jih minister pri tem ni uslišal. Minimalna plača bo v letošnjem letu znašala 736 evrov neto (1.024 evrov bruto), kar je najnižji dopusten dvig.

Slovenija mora najkasneje leta 2022 v svoj pravni red uvrstiti evropsko direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja za starše in osrbovalce. Od pravnega okvira pa do tega, da bo to usklajevanje učinkovito tudi v praksi, pa je pot precej vijugasta.

Zadnja raziskava moških kot očetov v Sloveniji iz leta 2015 kaže, da očetje svojo vlogo dojemajo v celoti, vključno s čustveno podporo otroku, finančno podporo družine, preživljanjem prostega časa z otrokom in podporo otroku pri vsakdanjih orpavili. Kar 80 odstotkov očetov se sooča s konflikti pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Najslabše gre moškim na nasprotnih koncih zaposlitvenega spektra: očetje v negotovih delovnih razmerah in očetje na vodilnih in vodstvenih položajih.

»Policijska ura je poraz politike, poraz politik in poraz nečesa, kar se predstavlja kot stroka. In ni samo poraz, je tudi razgaljenje dejanskega represivnega bistva evropskih demokracij. Tako imenovane demokracije so se epidemije lotile s policijo in kaznovanjem, namesto z znanjem. Resnica evropskih politik je pač represija v službi kapitala. Državni aparati prisile in nadzora nad ljudmi vsiljujejo 'začasno ' odpravljanje državljanskih svoboščin in pravic, obenem pa v imenu gospodarstva onemogočajo kakršnekoli kratkoročno zares učinkovite ukrepe, s katerimi bi lahko virus srednjeročno eliminirali.«

(Kultruni antropolog Rajko Muršič, Policijska ura je poraz, Delo, 6. januar 2021)

Kot še opozarja profesor, je absurdno, da se čez dan ljudi trpa skupaj na delovna mesta, ponoči pa se jih zaklepa v domača stanovanja, če jih sploh imajo. Pri tem prihaja, kot opozarj, do paradoksa, ko so epidemiološki ukrepi med državami v Evropi povsem neusklajeni, represivni ukrepi pa skorajda enaki. Slovenije ob epideimološki sliki, ki je ena izmed najslabših, prednjači po njihovi rigoroznosti. Tako imamo najdlje časa zaprte šole,

Tri mesece trajajočo policijsko uro (najdaljšo po padcu nacizma) in že stroaj toliko trajajojčo omejitev na občine. Obenem imamo še eno najbolj strogih prepovedi združevanj, saj se kz izjemo minulih prednovoletnih praznikov sploh ne smemo družiti z nikomer zunaj naših gospodinjstev.