Kaj nam prinaša nova številka Delavske enotnosti št. 18 z dne 12.11.2020:

  • Podčrtano – Nerazumne poteze
  • Komentar predsednice ZSSS – Zamrznitev minimalne plače pomeni zamrznitv vseh plač!
  • Obrazi sindikata – Tina Skubic – Mercator
  • Boštjan Medik - funkcija generalnega sekretraja ZSSS

 Delavska 18 2020

Podčrtano – Nerazumne poteze

Vse preveč in vse prepogosto se ukvarjamo drug z drugim in ob tem premalo s problemi. Kako ob tem razumeti še dodatne pritiske stokrat zlajnanih »argumentov« delodajalskih organizacij, ki želijo, da bi z novim letom ne uveljavili naslednjega koraka, ki ga prevideva zakon o minimalni plači, in to dobesedno zamrznili za nedoločen čas? Ali slovenske delodajalske organizacije želijo nestabilnost v državi? V Nemčiji so se zagona države lotili tako, da se je nemška vlada odločila zaradi dviga povpraševanje in pomoči gospodarstvu dvigniti minimalno plačilo. Odločevalci s svojimi dejanji že sedaj rušijo socialni dialog, mnogi delodajalci pa brez slabe vesti delajo, seveda v svojo korist, ovinke okoli veljavnih norm.

Komentar predsednice ZSSS – Zamrznitev minimalne plače pomeni zamrznitv vseh plač!

Prav naporno je vsako jesen odpirti tematiko minimalne plače. Še bolj naporno j enerpestano ponavljati enako. Gledano nazaj, je povsem nepomembno, ali imamo v državi rececijo ali konjukturo, kakršenkoli dvig minimalne plačre »ogroža gospodsarstvo, ki potrebuje prehodno obdobje, da bodosežen preboj, ki bo omogočal dvig minimalne plače …«. Kot argument se doda še izguba velikega šrebila delovnih mest. Argumentacija za vse čase, za vse vlade in za vsak dvig minimalne plače. Tako tudi letošnja jesen ni izjema. Dodan je samo en razlog, ki ga do sedaj ni bilo: covid 19.

Minimaln plača v skladu z zakonom mor  biti najmanj 20 in njveč 40 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov.

Zakaj se v ZSSS o minimalni plači ne bomo pogajali?

NI uradnih podatkov o številu izplačanih minimalnih plač: po izločitvi dodatkov leta 2019 uradn statistika ne beleži tega podatka. Vse ostalo so ocene, ki jih vsak razlaga glede na lastne potrebe.

Letošnj zloštev dodatkov ni imea za posledico izgube nobenega delovnega mesta; nasprotno, delavcev je primanjkovalo.

V Nemčiji v času covida minimalno plačo dvigujejo!

Nizka minimalna plača še nikje ni krepila konkurenčnosti.

Tako ne bomo dosegli dviga dodane vrednosti, dviga produktivnosti.

Pri zamrznitvi minimalnih plač gre za zamrznitev vse plač. V ozadju so neprilagojeni plačni sistemi, vezani na minimalno plačo ali še na prastara relativna razmerja, če ne še kar točke.

Tu na na ravneh pogajanja za kolektivne pogodbe je vedno neprimeren čas za delodajalske organizacije.

 

Obrazi sindikata – Tina Skubic – Mercator

Potrebno je biti sindikalno aktiven, ker en sam proti sistemu ne more nič, če pa nas je več, se lažje kaj doseže.

Obraz sindikata mora biti človek, ki stoji za svojimi dejanji, ki si upra povedati. Načelen, predvsem pošten.

 

S prvim novembrom je funkcijo generalnega sekretraja ZSSS nastopil Boštjan Medik, pravnik s številnimi izkušnjami, ki pravi, da bo to zanj nov izziv.

Ves čas sem v delovnem pravu, že moja diploma je bila na temo zagotavljanja delovnega mesta delovnemu invalidu pri drugem delodajalcu. Živi na Ptuju, mladoste je preživel v Kidričevem. Po končanem študiji na pravni fakulteti v Maribotu je bil dve leti zaposlen v mariborskem svetovalnem podjetju, ki se je uzkvarjalo z gospodarskim in delovnim pravom. Potem je bil dve leti v enem večjih mariborskih javnih zavodov v kadrovski službi, ztem eno leta pripravnik na sodišču in je tam naredil pravniški državni izpit. Za eno leto se je zaposlil v eni večjih gospodarskih družb v Mariboru, od tam pa ga je pot vodila na sindikat. Deset let je bil pravnik na območju, zadnji dve leti je izvršni sekretar ZSSS z teritorialno organiziranost, od prvega novembra pa je generalni sekretar ZSSS.

Kot pravniku mi je ljubši korenček kot palica. Ne delam si utvar, v službo ne hodimo, da bi tam iskali prijateljstva, a pomembno je, da sodelavci ne prihajajo v službo s kepo v želodcu, da v službi prispevajo kar največ k organizaciji, katere del so. Smoiniciativnosti posameznika ni mogoče doseči s palico.

Delo generalnega sekretarja ima tri ključna področja – finance, organizacija dela in kadrovski vidik ter odnosi s sindikati dejavnosti.

S predsednico sva že v preteklosti dobro sodelovala, nikoli ni bilo takih razhajanj, da jih ne bi mogla preseči. Občutek imam, da se je med nama zgradilo neko zaupanje. Tako da verjamem, da bova naprej v redu sodelovala. Vidim pa se potem v naslednjem mandatu, mislim, da so to pričakovanja vseh.