Na naslednjih 30 let !

»Zame gre, za moje delo, znanje in pravičnost!« je bilo geslo 1. kongresa Zveze svobodnih sindikatov, rojene iz ugasle predhodnice, Zveze sindikatov Slovenije. Geslo, ki vsebuje vse tisto, za kar si v ZSSS prizadevamo od samega začetka. Prizadevanje za solidarno in pravično družbo, za upoštevanje enakosti v različnosti, za delavske pravice ter napredek v družbi, za delež posameznika v družbi, ki mu omogoča svoboda, izbiro, zdravo okolje, ustrezno izobrazbo, zdravje in varno starost. Vse to so vrednote, visoke na seznamu naših ciljev zadnjih 30 let.

Delavkam in delavcem v tem obdobju nikoli ni bilo lahko. Začetno evforijo ob osamosvojitvi in ustanovitvi lastne države je kaj hitro zamenjalo razočaranje zaradi divjanja krize zaradi izgube trgov, zapiranje zapiranja tovarn, neizplačanih plač in socialnih stisk. Gospodarstvo je bilo na kolenih in nikoli se ni zares pobralo. Divje lastninjenje, ki nikoli ni dočakalo pravega epiloga, razen dodatnega siromašenja podjetij, je skoraj dokončalo delo prvega obdobja krize. Sindikati smo protestirali, stavkali, organizirali javne proteste in preprečevali najhujše. Čeprav nam je uspelo doseči delovno delavsko privatizacijo podjetij, se je lastniška struktura s prodajo deležev hitro spreminjala.

Očitajo nam, da smo vkopani na pravicah iz preteklega obdobja. A na to moramo biti ponosni.  Je res narobe, da imamo plačano stavko, plačan odmor za malico, nadomestilo za prevoz na delo, eno daljših plačanih nadomestil za čas porodniške odsotnosti, solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade, …

Nikoli nismo bili vpleteni v afere, financiramo se s članarino naših članov, ki se zavedajo pomena organiziranega združevanje v sindikate. Že zdavnaj je jasno, a je in bo kapital še dolgo močnejši, da je politika tista, ki posamezniku v celoti preprečuje kakršenkoli vpliv in da samo združeni lahko mukoma premikamo stvari v nasprotno smer. Naši člani in članice so naša največja moč. Brez članstva je naša moč šibka, hkrati pa je šibek tudi vsak posameznik. To zavedanje je treba krepiti.

V tridesetih letih se je v domovini spremenilo marsikaj. A marsikaj se še mora. In tu bomo sodelovali zraven, pa če nas na drugi strani hočejo ali ne. Nismo vedno v dobri koži, tudi mi imamo težave, a vedno smo jih zmogli in jih bomo tudi v naprej.

Komu izreči zahvalo ob takšni obletnici? Najprej in v prvi vrsti članom ter članicam. Niso vsi člani iz enakega razloga, a vendarle je skupno zavedanje, da smo skupaj močnejši. Zahvala tudi vsem , ki jih je organizacijo ob prehodu v samostojno državo uspelo ponovno vzpostaviti in okrepiti. Ne le, da je uspelo ohraniti ZSSS, ohranili so tudi njeno nedvoumno vodilno vlogo v vsem obdobju sindikalnega organiziranja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

Delavska tematska06w 2020 

 • 1990 – prvi kongres in novim časom naproti
 • 1991 – Zakon o stavki, nova ustava in prvič ubranjen praznik dela
 • 1992 – prva splošna opozorilna stavka
 • 1993 – proti zamrznitvi plač
 • 1994 – podpisan tristransko usklajen dogovor o politiki plač
 • 1995 – sprejet prvi socialni sporazum v zgodovini države
 • 1996 – množična opozorilna stavka
 • 1997 – za socialno Slovenije
 • 1998 – reforma pokojninskega sistema
 • 1999 – sprejem v Evropsko konfederacijo sindikatov
 • 2000 – na čelu kolone
 • 2001 – uspešna priprava na nov zakon o delovnih razmerjih
 • 2002 – trd sindikalni boj
 • 2003 – razpisan referendum o obratovalnem času trgovin
 • 2004 – podpisan dogovor o politiki plač
 • 2005 – neuspešen poskus uvedbe enotne davčne stopnje
 • 2006 – storitve za ljudi
 • 2007 – največje sindikalne demonstracije
 • 2008 – evropske demonstracije v Sloveniji
 • 2009 – za dostojne plače in varno starost
 • 2010 – dvig minimalne plače
 • 2011 – proti spremembam pokojninskega sistem in malemu delu
 • 2012 – 2. maj drugič ostane dela prost dan
 • 2013 – Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela
 • 2014 – proti dvigu stopnje davka na dodano vrednost
 • 2015 – sprememba definicije minimalne plače
 • 2016 – protestni shodi javnega sektorja
 • 2017 – spremembe Zakona o pokojninskem zavarovanju
 • 2018 – skupaj za višje plače
 • 2019 – dodatek za delovno aktivnost, podaljševanje delovne dobe
 • 2020 – višja minimalna plača in iz nje izvzeti dodatki; informacije ob korona krizi

 

ZSSS tudi v teh kriznih, tesnobnih in napetih časih, ki še vedno trajajo, igra odločilno vlogo. Aktivno sodelujemo predlagamo, kritiziramo, predvsem pa – ščitimo interese članic in članov, delavk in delavcev ter prav vsak dan na terenu ugotavljamo, kako zelo pomembno je imeti aktiven sindikat. Tam kjer smo prisotni, so razmere boljše, zaščita delavk in delavcev pa prav tako.

Trideseto obletnico našega delovanja torej proslavljamo tako kot najbolje znamo: delovno in v boju za boljši položaj vseh delavk in delavcev.

Nič nam ni bilo podarjeno. Kar smo dosegli, je bil rezultat prizadevanj, znanja, odločnosti in uporništva generacij sindikalistk in sindikalistov. Imeli smo znanje, odločenost in borbenega duha, da smo na prizadevanja kapitala, da bi uveljavil neoliberalne ideale razvoja družbe, odgovorili na nam lasten način.

Močno verjamem, da smo lahko na leta sindikalnega dela, ki so za nami, ponosni, da pa nas to minulo delo tudi obvezuje, da v boju za delavske pravice vztrajamo pri vrednotah, ko so solidarnost in uporništvo. Saj drugače preprosto ne more biti. To imamo v genih naše organizacije.

Dušan Semolič, predsednik ZSSS med letoma 1991 in 2017

Delavska enotnost je bila ustanovljena 21. novembra 1942 in je glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.