V novi številki revije Delavska enotnost št. 15 z dne 24. 9. 2020 pišemo o:

  • Podčrtano – Pravica vedeti
  • Stališče ZSSS do predlogov Strateškegasveta za debikratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju
  • Predsedstvo ZSSS – Dolgotrajna oskrba – Uporabili bomo vsa sredstva sindikalnega boja
  • Sodna zmaga sindikata poklicnih gasilcev
  • Politiki naj sledijo volji ljudi
  • Sindikalna akademija - Laura Weber


Delavska 15 2020 maxPodčrtano – Pravica vedeti

Tisti, ki ve veliko, se zaveda, da je znanja in vedenja na svetu na voljo veliko.

Preberite, kaj pravi znanstvenik, ki smo ga tokrat povabili na pogovor. Samo tisti, ki ve malo ali skoraj nič, je lahko prepričan, da ve vse. Stara fraza, ki dobiva s hitrim razvojem družbe vedno večji pomen. In ker nihče od nas ni izoliran otok, to je navsezadnje nazorno in kruto pokazala tudi epidemija novega koronavirusa, je zelo kratkovidno reči, da tudi novih znanj ne potrebujemo. Ker jih. Zato, da lahko preživimo in dostojno živimo, da se zavzamemo zase in za svoje najbližje.

Moja pravica je, da vem!

Peti okrober je svetovni dan učiteljev. Na ta dan so leta 1966 v Mednarodni organizaji dela sprejeli t. i. priporočilo o položaju učitevljev. Ta jasno določajo pravice in dolžnosti učiteljev in vzgojiteljev ter govorijo o položaju, ki gi ga ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. V vzgoji in izobraževanju je v sloveniji zaposlenih 44.600 delavk (zlasti teh!) in delavcev, kar je 6,3 odstotka vseh zaposlenih.

 

Stališče ZSSS do predlogov Strateškega sveta za debirokratizcaijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

ZSSS Večino predlaganih ukrepov strateškega sveta ne podpira, saj meni,da zgolj nekateri dejansko zmanjšujejo birokracijo in olajžujejo postopke. Ukrepi niso bili sprejeti v okviru socialnega dialoga in niso usklajeni s socialnimi parnerji, ne glede na to, da gre za predloge, ki sodijo v okvir ESS.

Opozarjamo, da vskoletne spremembe na davčnem področju vnašajo negotovost tako na strani posamezniov kot v gospodarstvu. Medtem, ko na davčnem in gospodarskem področju podpiramo predvsem predlagane rešitve, ki so usmerjene k odpravljanju administrativnih ovir, ureditev obdavčitve nepremičnin in kripto valut, se z večino drugih predlogov z davčnega področja, plač, povračila stroškov za prevoz na delo in z dela ter obračunavanjem socialnih prispevkov ne strinjamo in jih ne podpiramo. Menimo, da je potrebno k spremembam dohodninske lestvice pristopiti celovito in ustrezno prilagoditi celo dohodninsko lestvico, ne pa zgolj povišati splošno olajšavo. Prav tako ukrepi niso usmerjeni k razbremenjevanju plač srednjega razgreda, temveč razbremenjujejo najbolj le tiste z najvišjimi dohodki. Uvedba socialne kapice oziroma omejitev plačevanja prispevkov za socialno varnost nad določeno višino bi povzročila manjše prilive v blagajni socialne varnosti, ob hkratni razbremenitvi zgolj plač najbogatejših. Izpad prihodkov zaradi predlaganihsprememb bi imel za posledico krčenje pravic v prihodnosti, kar bi po drugi strani najbolj prizadelo posameznike z nizkimi dohodki. Zato ne podpiramo uvedbe višje splošne olajšave, uvedbe socialne kapice ter novega predloga obračunavanja prispevkov zasocialno varnost. Prav tako ne podpiramo nižanja obdavčitve kapitala in oddajanja nepremičnin v najem, saj bi to imelo negativne posledice na javne finance. Prat tako opozarjamo, da predlogi strateškega  sveta niso podprti s konkretnimi izračuni, z ocenami izpada prihodkov in s tem oceno vpliva na proračun in že tako visok primanjkljaj. Nesprejemljiv je tudi predlog poenostavitve pri obračunu potnih stroškov za prevoz na delo in z dela, ki predvideva ukinitev povračil teh stroškov  v višini javnega prevoza in bi določal zgolj povračilo kilometrine bv višini 0,10 €/km. Opozarjamo, da zadnji predlog posega tudi v kolektivno dogovrjanje med sindikati in delodajalci v zasebnem sektorju, kar je za nas nesprejemljivo.

S tem dopisom je ZSSS opozorila na nekaj problematičnih ključnih točk tokratnega predloga. Teh je seveda več, o njih pa se je ZSSS pripravljena pogovarjati za pogajalsko mizo.

 

Predsedstvo ZSSS – Dolgotrajna oskrba – Uporabili bomo vsa sredstva sindikalnega boja

Zakon o dolgotrajni oskrbi mora biti sprejet, ZSSS ne bo pristala na poseg v neto plače zaposlenih, dolgotrajna oskrba mora biti organizirana kot javna storitev.

Sodna zmaga sindikata poklicnih gasilcev

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je zadovoljen z julija letos dobljeno tožbo zaradi nepravilnega izplačila malice za nočno delo. Gre za dober milijon in pol dolga okoli 800 poklicnim gasilcem 13 poklicnih prigad v Sloveniji, ki se vleče že od leta 2006.

Politiki naj sledijo volji ljudi

Ta teden bo ključen za odločanje o zakonu o trgovini in s tem o zaprtju trgovin ob nedeljah. Politiki bodo bodisi upoštevali ali povozili voljo ljudi. Sindikat delavcev trgovine Slovenije je ponovn zbral veliko podpisov zaposlenih v trgovini, ki kažejo, da si ti ne želijo delati ob nedeljah.

 

Laura  Weber je v ZSSS nedavno prevzela skrb za področje izobraževanja. To ji je zelo blizu »na različne načine«, pravi, saj ima izkužnje z več plati. Po izobrazbi profesorica francoskega in latinskega jezika se je tudi že konkretno preizkusila v vlogi izobraževalke, kot predavateljica v šoli in po podjetjih, inštruktorica, trenerka … Izkušnje nabira tako v Sloveniji kot v tujini.

Vseživljenjsko učenje mora postati konstanta, ne le v sindikatih. To bogati vsakega posameznika, hkrati pa se v službah in sicer v naših življenjih srečujemo s tako velikimi napredki, da se temu ne moremo izogniti. Lahko gre za na videz majhne stvari, kot je sledenje uporabni tehologiji, so pa to tudi lahko nove veščine, kompetence, ki jih potrebujemo za delovanje.

Če te na videz majhne stvari nekaj časa zanemarjaš, lahko prideš do tega, da to ni več obvladljiva količina znanja. Če bi zdaj recimo nekdo sedel prvič za računalnik, bi se moral veliko naučiti. Meni je ena od šokantnih novic, da se je med korono veliko starejših lotilo prvič dvigati denar na bankomatu, kar je mnogim nekaj čisto vsakdanjega.

Znotraj organizacije moramo delati na sebi in s tem biti vzor za naše člane.

Sindikalni akademiji želim dodati nove teme in drugačne poudarke. Prilagoditi pa bo treba način podajanja znanja.

Rada bi, da bi se vsi v ZSSS zavedali pomena izobraževanja, za nas in tudi za delavke in delavce. Mi jih moramo podučiti o njihovih pravicah, če hočemo doseči, da bodo prepoznali kršitve.