Kaj nam prinaša nova številka Delavske enotnosti št. 14 z dne 10. 09. 2020:

  • Dolgotrajna oskrba naj bo izključno javna
  • Urejanje poklicnega zavarovanja
  • Nedelje so žele začetek
  • Pogovor – Peter Svetina – varuh človekovih pravic
  • 1.oktobra izide tematska tevilka Delavske enotnosti »30 let ZSSS«.

 Delavska 14 2020

Dolgotrajna oskrba naj bo izključno javna
Dolgotrajna oskrba mora biti dostopna vsem, obseg storitev mora biti zadosten za dostojno starost. Zakon o dolgotrajni oskrbi potreubjemo nenmudoma. A ne kakršnegakoli. Sprejet ne sme biti mimo socialnegadialoga
ZSSS terja od oblastnikov ureditev dolgotrajne oskrbe že skoraj dvajset le. Posku politike iz leta 2017 je padel skupaj s tednjo vlado in njeno ministrsto za zdravje. Sedanji predlog zakona naj bi bil v veliko meri od tedanjega prepisan, nekatere zadeve naj bi bile poenostavljene.
Podrobna in z več zornih kotov pripravljena stališča ZSSS bodo znana po septembrski seji predsedstva ZSSS.
 

Urejanje poklicnega zavarovanja
Začele so se intenzivne priprave na sprejem uredbe o kriterijih in merilih poklicnega zavarovanja. To je dobra novica za vse tiste delavke in delavce, ki že nestrpno čakajo ureditev poklicnega zavarovanja, ki jim bo olajšalo upokojitev.
Sindikalisti bodo na terenu še dodatno poizvedeli, s kakšnimi težavami se soočajo delavke in delavci na nevarnih in zdravju škodljivih delovnih mestih. Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije je med poklicne voznike še poslal anketo.
 

Nedelje so žele začetek
Za Sindikatom delavcev tgrovine Slovenije ter delavkami in delavci v trgovinski dejavnosti je pestro, naporno poletje, pogled naprej pa usmerjen v državni zbor. Tam ta mesec pričakujemo končno odločitev o tem, ali bomo trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprli.

Sindikat delavcev trgovine je ob vladni odpravi prepovedi obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh svojemu članstvu ter slovenskemu delavstvu nasploh namenil poseben poziv. V njem so med drugim zapisali: »Veliko je stvari, ki jih je treba spremeniti. Nekje je treba začeti. In začeti je treba na edini način, ki lahko stvari spremeni – stopiti moramo skupaj. Postaviti je treba meje. Danes jo postavljamo mi, trgovke in trgovci, jutri jo bomo pomagali postaviti drugim. Medicinskemu osebju, učiteljem in učiteljicam, ko se bodo nanje spet spravili z varčevalnimi ukrepi. Gradbincem, ko jih bodo spet metali na cesto brez plačila. Delavcev in delavkam v tovarnah, ko jih bodo odpuščali in jim grozili, da bodo prizvodnjo preselili v kraje, kjer so plače še nižje in ljudstvo še bolj upognjeno.

Dovolj je! Dovolj je kravjih kupčij v parlamentu.
Dovolj je vladnega sprenevedanja.
Dovolj je popuščanja intresom kapitala.
Vzeti nam hočejo naš čas, mi pa ga ne damo!
Ne bomo več prosjačili!
Ne bomo več stopili koraka nazaj!
Naredimo korak naprej in zaprimo trgovine ob nedeljah.
Uspelo nam bo, če stopimo skupaj. Podprite nas.
Začnimo z nedeljami in nadaljujmo na drugih področjih.
Zdaj se ne smemo več ustavit!
 

Pogovor – Peter Svetina – varuh človekovih pravic
Erozija človekovih pravic se začne, ko se zavestno odpovemo neki pravici v 'višjem' interesu. Eni ukrepom zaupajo, drugi nikakor. Že 25 let, odkar obstajainsitucija varuha, ta opozarja oblast, da mora vzbujati zaupanje svojih državljanov in zagotavljati njihovo varnost ob krtanem spoštovanju njihovih pravic. Nenazadnje so ljudje izvolili oblastin ta jim mora odgovarjati. Nimamo ljudi zaradi oblasti.
 

1.oktobra izide tematska tevilka Delavske enotnosti »30 let ZSSS«.
Šestega in sedmega aprila leta 1990 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal prvi kongres ZSSS pod geslom »Zame gre, za moje delo, znanje in pravičnost!«. Kongres je pomenil zaključek več kot dveletnih razprav med članstvom o tem, kakšno sindikalno organizacijo potrebujejo.