Kaj nam prinaša nova številka Delavske enotnosti št. 10 z dne 04. 06. 2020:

  • Podčrtano – Javno naj (p)ostane kakovostno …
  • Varnost in zdravje pri delu – Medicina dela naj postane javna služba in ne privatizirana dejavnosti
  • Obrazi sindikata – Tjaša Kozole

 Delavska 10 2020

Podčrtano – Javno naj (p)ostane kakovostno …

Primerna zdravniška oskrba, ki ti bo rešila življenje in zdravje, ne sme biti odvisna od globine tvoje denarnice. To mora biti občečloveška pravica prve vrste. In t.i. košarica pravic, ki jo zajema, mora biti čim večja košara, polna vsega nujnega in pomembnega za akutno, pa tudi dolgročno zdravje vseh nas. Tudi za preventivo, kar je osnovi namen medicine dela.

Na številnih področjih optrebujemo več in ne manj države. Le tako bomo lahko, ker smo povezani v globalno vas, ljubovali še kakšnim pretresom in interesom velikih globalnih akterjev ter iz njih izšli kolikor toliko celi in zdravi. Sicer bomo postali invalidi in odvisniki od drugih.

 

Varnost in zdravje pri delu – Medicina dela naj postane javna služba in ne privatizirana dejavnosti

Lučka Böhm in Katja Gorišek sta v prvi liniji za varna in zdravju neškodljiva delovna mesta pri ZSSS.

v času nevarnosti koronavirusa ugotavljata, da so se njuna siceršnja dolgoletna opozorila izkala za zelo aktualna, pristojne institucije pa so zatajile. Spremembe so potrebne zlasti pri delovanju in organiziranju medicine dela.

Najbolj smo bili vsi razočarani nad medicino dela. Ob 28. aprilu, svetovnem delu varnosti in zdravja pri delu, je naša strokovna služba opozorila na to. Ob tem dnevu običajno pogledamo dogodke za leto, ki je za nami, in ob tem pristojne pozovemo k ukrepanju, povemo, da hočemo imeti pravilnik o ugotavljanju poklicnih bolezni in podobno. To smo naredili tudi letos, a se zaradi intenzivnegadoganjana ob epidemiji nisva mogli izogniti aktualnemu dogajanju. Nardili svs tudi že analizo, kaj vse je odpovedalo v času epidemije, in trem ministrom poslali pozive (več na spletni strani ZSSS).

Odziva tudi ni bilo. Zelo sem jezna zaradi »molka organa«, kulture na ministrstvih, da ne odgovarjajo na vprašanja. Opravka imam os politiki, ki očitno mislijo, da je vse v redu, če ne odgovorijo.

Tudi sicer pošljeva veliko opohoril, pobud in predlogov, a dobiva le malo odgovroov nanje. Prejšnja leta se je ministrstvo za delo ob 28. aprilu kar odzvalo, pri ministrstvu za zdravje pa je molk organa stalnica.

Ministrstvo za zdravje ima veliko izgovorov. Recimo, da nimajo niti ene osebe, ki bi se spoznala na medicino dela.

Od medicine dela se ni dalo v času epidemije dobiti nič. Navodila smo vsi dobivali odstroke z NIJZ in politikov, ne pa od medicine dela.

Bistvo medicine dela je, ne le zdraviti delavca, pač pa zlasti delovna mesta. To je treba urediti tako, da boto varna in za zdravje neškodljiva.

 

Obrazi sindikata – Tjaša Kozole

Naša sogovornica ni le vse bolj prepoznaven obraz boja sindikalist in sindikalistov dejavnosti trgovine, ampak tudi širše. Kljub vse pristkom pri donedavnem delodajalcu, trgovskem diskontu Lidl, kjer so jo odpustili domnevno zaradi kršitev, je Tjaša odločena, da dokaže, da so se nanjo spravili zaradi sindikalnega dela. V njen braz in na njeno stran se postavlja vse več delvk in delavcev, ki jim je jasno, da slogan spletne peticije »Vsi mi smo Tjaša« drži.
 

Vse skupaj se je začelo, ko je moja nadrejena dobila odpoved in se mi to ni zdela pošteno. Takrat sem to povedala tudi na glas in se za njo zavzela. S tem sem avtomatsko dobila črno piko in postala tarča. Razmišljati sem začela, ne le kako rešiti sebe, ampak tudi, kako rešiti druge. Težko pa je pridobiti še druge člane, ki bodo aktivno. Število sicer nekaj pomeni za reprezentativnost, za samo delovanje pa potrebujemo aktiviste.

Obraz sindikata je – da si upa sploh izpostavigti in ovedati, kaj je narobe. Da stoji za tistim, kar govori, da poskuša kaj spremenita. V bistvu, da ga ni strah povedati, kaj si misli, in potem v tej smeri tudi delati.