V novi številki Delavske enotnosti št. 22 z dne 19. 12. 2019, pišemo o:

  • Dan človekovih pravic – Problem številk ali ljudi
  • Obrazi sindikata – Bojan Žerjal – Energetika Maribor
  • Z zakonom o minimalni plači prihaja do naslednjih sprememb
  • Tea Jarc na čelu mladih evropskih sindikalistov


Dan človekovih pravic – Problem številk ali ljudi

Dostojne pokojnine, ureditev dolgotrajne oskrbe, dopolnilno zdravstveno zavarovanje in sklenitev medgeneracijske pogodbe so bile teme, ki jih je ZSSS v sodelovanju s Sindikatom upokojencev izpostavila na tradicionalni manifestaciji ob dnevi človekovih pravic in na srečanju s predsednikom državnega zbora.

 

Obrazi sindikata – Bojan Žerjal – Energetika Maribor

Boriti se moramo, da ne izgubimo tega, kar imamo. Če bomo vsi razmišljali, kot razmišlja veliko mladih, ki vidijo sindikat kot strošek v odstotku od bruto plače, potem se nam ne piše dobro. Problem je tudi v tem, da ni razlik med člani in nečlani sindikata. Te razlike bi morale biti opaznejše.

Sindikalist mora znati prisluhniti in narediti stvari, ki so dobre zavse. Nesme videti samo sebe in svojega interesa. Če ni tako, potem je slab sindikalist.

 

S 1. januarjem 2020 v skladu z zakonom o minimalni plači prihaja do naslednjih sprememb:

  • minimalna plača - mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času – se z zdajšnjih 886,63 € zviša na 940,58 €
  • iz zneska minimalne plače bodo izvzeti dodatki, določeni z zakoni in s kolektivnimi pogodbami,
  • dodatki se morajo po novem prišteti na polno minimalno plačo – dodati na 940,58 € bruto,osnova za izračun dodatkov pa je znesek osnovne plače, ki je zapisan v pogodbi o zaposlitvi,
  • ne pristajajte na nižanje dodatka na delovno dobo/minulo delo in njegovo vključitev v osnovno plačo,
  • tudi delovna uspešnost je izvzeta iz definicije minimalne plače in jo prištevamo na polno minimalno plačo.

V kolikor imate kakršnakoli vprašanja o minimalni plači po novem, se obrnite na sindikat v podjetju, na sindikat dejavnosti, oziroma na sindikat katerega člane ste.

 

Tea Jarc na čelu mladih evropskih sindikalistov

»Mladi moramo biti vključeni v to najpomemnejše delavsko gibanje in tudi sindikati morajo postati bolj vključujoči za mlade.«

Potrudimo se, da bodo v novem letu samo pozitivne zgodbe.

Take, kot jih sicer v letu 2019 povečini pišejo sindikati, povezani v ZSSS.