Boj mora biti skupen

Tematska številka DE je namenjena različnim vidikom dostojne starosti in dolgožive družbe in ni nastal po naključju. Slej ko ptej se bomo vsi postarali, polega taega živimo čedalje dlje, kar prinaša številne družbene posledice, o katerih je nujno razmišljati in pisati. Po drugi strani je dostojno, spodobno življenje na stara leta ogledalo tega, ako pravična, socialna in vključujoča je določena družba v resnici. Prizadevanje  za dostojno, spodobno življenje na stara leta ogledalo tega, kako pravična, socialna in vključujoča  je določena družba v resnici. Prizadevanje za dostojno, kakovostno in izpolnjujočo starost pomeni tudi prizadevanje zadružbeno pravičnost nasploh in se zato tiče nas vseh.

 Delavska 4tematska 2019

Po napovedih bo do leta 2050 1,5 bilijona prebivalstva (20 odstotkov) starejših od 65 let.

26 let boja za dostojno starost

SUS svoja stališča do aktualnih vprašanj oblikuje v skldu s svojimi kongresnimi dokumenti, v katerih piše, dase bo skupaj s pripadniki vseh generacij boril za dostojne plače in pokojnine ter za ohrajanje javnih dobrin, kot so zdravstveno, socialno varstvo, izobraževanje in kultura. Javne dobrine morajo biti kakovostne in dostopne vsem ne glede na gmotni pložaj, zato je SUSproti temu, da bi te dejavnosti prepustili tržnim zakonitostim.

V minulih 26 letih se je SUS uveljavil kot nepogrešljiv borec za socialno državo ter za pravice delav in delavcev, mladih in upokojencev, še posebej pa kot borec za dostojno starost svojih članov in starejših nasploh. Tako naravnan je sodeloval tudi v vseh večjih demonstracijah ali drugih akcijah ZSSS doma in v tujini.


Napovedi so pogosto preveč črnoglede

V medijih in strokovni javnosti lahko pogosto zasledimo opozorila, a je naš pokojninski sistem nevzdržen in daso zato potrebne nove in nove reforme, ki pa vedno znova vodijo v slabšanje položaja upokojenk in upokojencev. Vendar je vprašanje, ali so razmere res tako slabe.