V novi številki Delavske enotnosti št. 18 z dne 17. oktobra 2019, pišemo o:

  • 130. obletnica zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
  • Kako dostojno je naše delo?
  • Dostojno delo s tremi osmicami
  • Festival za tretje življenjsko obdobje
  • ZSSS gostil predstavnike latvijske konfederacije sindikata LBAS


130. obletnica zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

Obvezno zdravstveno zavarovanje sodi med naše največje civilizacijske pridobitve, saj ob bolezni ali poškodbi na podlagi solidarnosti in vzajemnosti preprečuje zdrs posameznika in njegove družine v neobvladljivo revščino. Je steber naše socialne države, ki se financira z delavskimi prispevki, in zato sindikati branimo košarico pravic kot del cene delavčevega dela. In ker je zdravstveno zavarovanje tako dragoceno, ga je razvija in nadgrajevala generacija za generacijo ne glede na to, da so se od njegove uvedbe na naših tleh zvrstile Avstro-Ogrska, Kraljevina Jugoslavija, SFRJ in samostjojna Republika Slovenija.

Danes smo vsi prebivalci Slovenije obvezno in pod enakimi pogoji vključeni v zdravstveno zavarovanje, za kar od leta 1992 skrbi ZZZS. Sestava njegovih organov upravljanja še vedno odraža načelo, da si stroške zdravljena delita delodajalec in delojemalec ter druge kategorije zavarovancev. Zdravstveno blagajno še vedno polnijo izključno prispevki delodajalcev in zavarovancev.

Kako dostojno je naše delo?

Kako dolg je naš delovni teden, kako stabilne so naše zaposlitve ter kako usklajujemo delo in družinsko življenje? Ob letošnjem svetovnemu dnevu dostojneg dela so pri drdžavni statistiki poiskali in izbrali nekaj uradnih statističnih podatkov o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost zaposlitve.

Poštevno plačilo za opravljeno delo je eno izmed glavnih načel dostojnega dela.

Na blaginjo delavca, njegovo zadovoljstvo in zavzetost za delo močno vplivata stabilnost in vasrnost zaposlitve. Dstabilnost zaposlitve se odraža v deležu oseb v neformalnih in prekarnih zaposlitvah, poleg tega pa tudi v trajanju zaposlitve pri istem delodajalcu. Med vsei delovno aktivnimi je, po podatkih SURS, tkih, ki so bili zelo zadovoljni s svojim delom, več kot polovica.

Dostojno delo s tremi osmicami

Na dan dostsojnega dela je bila v Miklošičevem parku pred Domom sindikatov v Ljubljani postavljena stojnica ZSSS. Z njo smo opozorili na stalnico sindikalnega boja, boj za t.i. tri osmice: osem ur dela, osem ur počitka in osem ur prostega časa, ki je v časih stalne dosegljivosti ob kulturi dolgih delovnikov spet vse večji problem. Obiskovalci ao lahko na to temo tudi zavrteli kolo sreče in zadeli po dve vstopnici za popoldansko projekcijo filma »Ne bom več luzerka« Mimoidoči so lahko izvedeli tudi, kam se lako obrnejo po pomoč glede pravic, povezanih z delom, in v kateri sindikat, povezan v ZSSS, se lahko včlanijo.

Sindikat Mladi plus je v sodelovanju s Kinotripom, Kinodvorovim filmskih programom mladi za mlade, organiziral posebno projekcijo uspešnegasvloenskega filma Ne bom več luzerka, ki ji je sledil še pogovor z rešiserko filma Uršo Menart in Teo Jarc. Tehten pogovor, v katerega se je s svojimi vprašanju vključilo tudi občinstvo, je tako dobro zaokrožil prijeten filmski dogodek.

Sindikat upokojencev Slovenije je na letošnjem Festivalu za tretje življenjsko obdobje poleg stojnice pripravil tudi okroglo mizo o bivanjskih razmerah starejši s poudarkom na vgradnji dvigal v več nadstropne večstanovanjske objekte. Pohvalijo se lahko tudi že v s prvimi uspehi.

V občini si prizadevajo za ustanovitev svetov za starejše, v katerih bi tudi oni na lokalni ravni pomagali reševati problematiko tega dela prebivalstva.

V septembru je ZSSS gostil predstavnike latvijske konfederacije sindikata LBAS, ki so se želeli seznaniti z delovanjem sindikatov pri nas.

LBAS je največja nevladna organizacija, ki se v Latviji zavzema za delavske pravice. Združuje 21 neodvisnih sindikalnih central.

V državi dominirajo tuja podjetja, ki so tam našla cenejšo delovno silo kot v svojih matičnih državah. Latvija je dokaz, da ne držijo pri nas pogosto slišane trditve, da bodo tuja podjetja samodejno prinesla višji standard.