Kaj nam prinaša nova številka 13 Delavske enotnosti z dne 4. 7. 2019:

 • Podčrtano – Nemir v glavah
 • Gostinstvo in turizem – Od pravljice do nočne more – tiskovna konferenca
 • Mednarodna organizacija dela – 100 let delovanja ILO
 • SKEI - odprli prvo točko za preprečevanje mobinga v Novi Gorici
 • Obrazi sindikata – Dušan Zgonc
 • Zaupnikov informator – Je pri vas v službi 28 stopinj Celzija?

Delavska 13 2019

Podčrtano – Nemir v glavah

Če v teh dneh, ko se spet odpira vprašanje minimalne plače, ne bomo ohranili mirne in trezne glave, se lahko zgodi kakšen rušilen nemir, ki pa bo povrzročil več škode, kot bi ga iz minimalne plače izvzet dodatek delovno dobo.

Gostinstvo in turizem – Od pravljice do nočne more – tiskovna konferenca

V ospredju pomanjkanja kadra v gostinstvu in turizmu je zagotovo neugoden delovni čas, težki pogoji dela, slabe plače in tudi to, da ti poklici niso cenjeni, saj lahko na primer delo natakarja opravlja vsak, tudi če za to nima primerne izobrazbe. Nastajajo presežki ur, pa jih zaposleni ne morejo izkoristiti, ker jih je premalo. Tisti, ki delajo so izčrpani, nad njimi nadrejeni izvajajo pritiske, kar v veliko primerih vodi v bolniški stalež. Veliko delavcev tudi nima zasebnega življenaja, saj so kar naprej na razpolago delodajalcu, nekateri pa so zaradi nizki plač poleg redne službe primorani opravljati še kakšno drugo delo, ki jim navrže nekaj evrov.

Delodajalci pogosto ne poznajo osnov delovnega prava, ne znajo ustrezno organizirati delovnega procesa, ne vedo, kaj je neenakomerna razporeditev delovnega časa ipd. Obenem pa je tisti zaposleni, ki se izpostavi, velikokrat kaznovan, čeprav pove samo tisto, kar mislijo tudi drugi. A tam, kjer se delavke in delavci povezujejo in proaktivno sodelujejo, pride tudi do pozitivnih sprememb.

Mednarodna organizacija dela – 100 let delovanja ILO

Organizacija je nastala z namenom ščitenja mednarodno priznanih pravic delavcev in postavljanja standardov, ki naj bi jih države upoštevale. Dolgo je bila edina mednarodna organizcaija, ki je zagovarjala idejo, da pojma razvoja ne moremo razumeti samo v ozkih ekonomskih okvirih, ampak ta vsebuje tudi elemente socialne narave in humanosti. Ekonomski razvoj pogosto ne pomeni tudi družbenega napredka. Ta je namreč mogoč samo ob hkratnem socialnem napredku, za katerega se zavzema ILO. Prav s poenotenjem državnih zakonodaj, ki ga narekuje ILO, se zmanšuje meddržvna konkurenca, ki vpiva na zaščito delavcev. Danes organizacija določa univerzalne temelje na področju del. Vse države članice morajo sestaviti štiričlansko delegacijo (dva predstavnika vlade, en sindikalni in en delodajalski predstavnik). Ti se vsako leto junija srečajo na dvotedenski mednarodni konferenci v Ženevi, kjer eoblikujejo in sprejemajo konvencije ter priporočila.

Ključna področja delovanja, ki jih predvideva letos sprejeta Deklaracija o prihodnosti dela:

 • Učinkovita realizacija enakosti med spoloma v priložnosti in obravnavanju.
 • Učinkobvit dostop do vseživljenjskega učenja in trajnostne socialne zaščite.
 • Spoštovanje temeljnih pravic delavcev.
 • Primerna minimaln plača.
 • Omejitve največjega možnega delovnega časa.
 • Varnost in zdravje pri delu.
 • Krepitev politik, ki zagovarjajo dostojno delo in spodbujjorpduktivnost.
 • Uvajanje ukrepov, ki bodo zagotavljali zasebnost inbodo odgovarjali na izzive prihodnosti, opvezane z digitalno transformacijo dela.

SKEI - odprli prvo točko za preprečevanje mobinga v Novi Gorici

Razlogi za mobing:

Slaba organizacija dela in s tem siljenje delavcev v nadure, časovni pritiski po dobavi blaga, novih delavcev pa podjetje noče aposliti in morajo obstoječi delati dlje, slabo vodenje in organizacija dela, najhujša je slaba klima v podjetju, ki se kaže v še slabši komunikaciji (na vseh ravneH), nesposobnost zaznavanja in reševanje konfliktov, osebni motivi oz. osebnostne lastnosti delavcev, vodij, uveljavljanje moči posameznika.

Kaj storiti ob mobingu?

 • Prepoznajte opozorilne znake, ki kažejo na mobinh.
 • Ugotovite, kdo je odgovoren.
 • Govorite s kom o nastalih razmerjah: to lahko razjasni vaše poglede, omogoči podporo.
 • Zbirajte dokaze.
 • Posvetujte se s kom, ki mu zaupate; npr. sindikalnimu zaupniku, kadrovskim strokovnjakom, vodjem…
 • Pritožite se.
 • Izpolnjen obrazec posredujte komisiji za mobing oz. vašemu sindikalnemu predstavniku, da se bo posamezni primer najprej obravnaval znotraj podjetja.
 • Če ste doživeli hud stres ali pa ste bili žrtev fizičnega nasilja, se posvetujte z zdravnikom.
 • Če ste priča mobingu, je bolje, da ga prijavite, kljub temu da gre morda le za domnevo.

Obrazi sindikata – Dušan Zgonc

Obraz sindikata je spoštljiv do dela, do sodelavcev. Sodelavca nagoravrja, kaj je prav in kaj ni. V firmi je lažje, ker si z ljudm skupaj. Če imamo težavo, se usedemo, se dogovorimo, tudi med malico. In potrem je trebasevedanekoga motivirati, da gre in to uredi. Pravi sindikalist mora vzpostaviti stik in priti nazaj, tudi čega direktor vrže skozivrata. Ne smeš to vzeti osebne in se razburiti.

Zaupnikov informator – Je pri vas v službi 28 stopinj Celzija?

Osemindvajset stopinj Celzija je meja, ki v delovnih prostorih naj ne bi bila presežena. Zakonodaja delodajalcem narekuje, da morajo ob temparaturah, višjih od 28 stopinj, sprejeti določene ukrepe. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže to mejo, a mora ob tem delodajalec poskrbeti, da temperratura zraka v pomožnih prostorih, na hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni vižja od 20 stopinj Celzija.