Na diskriminacijo ne smemo pristati, temveč je grba nanjo odkrito opozarjati ter v zvezi z njo, odločno ukrepati. Boj proti diskriminaciji na trgu dela pripomore k bolj enakovrednemu in enakopravnješemu položaju različnih skupin delavk in delavcev, kar je na koncu dobro za vse. Ne gre čakati in gledati, da nepravinosti vseh vrst postanejo tudi širše družbeno sprejemljive. Ni namreč treba daleč v zgodovino, da bi videli, kako se diskriminacija lahko konča.

Delavska 3tematska 2019

Diskriminacija = kršitev načela enakega obravnavanja

Diskriminacija = razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali postavljanje v neenak položaj, s ciljem, namenom ali posledico ogroziti ali onemogočiti nekomu uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Diskriminacija = vsakršno negativno razlikovanje na podlagi osebnih okoliščin, kot so spol, starost, rasa, nacionalnost, kulturna raličnost, videz, fizična ali mentalna oviranost, zakonski stan, seksualna usmerjenost, spolna identiteta, verska pripadnost itd., ki nekoga postavljajo v neenak položaj, prikrajšajo za enake možnosti ali kakorkoli izključujejo.

Diskriminacija = neenako obravnavanje, ki nima upravičenegarzaloga: ljudje so obravnavai slabše od drugih le zaradi določene osebne okoliščine.Sporno ravnanje jih ovira ali prikrajša za različne prviced ter vsakodnevne priložnosti.

Diskriminacija = vsako neupravičeno dejnsko ali pravno neenako obravnavanje, ralikovanje, izklučevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti

(4. člen zakona o varstvu pred diskriminacijo)

V okviru ZSSS od leta 2001 deluje Odbor za enake možnosti ZSSS. Odbor sprejema stališča o vprašanjih, ki zadevajo uveljavljanje enakih možnosti na trgu dela in širše v družbi. Zavzema se, da je načelo integracije enakosti spolov upoštevano pri oblikovanju vseh politik in aktivnosti ZSSS. Znotraj ZSSS si prizadeva za postopno doseganje uravnotežene zastopanosti možkih in žensk v vseh organih in na vseh ravneh odločanja.

Odbor ZSSS za enake možnosti ima zagotovljen sedež v Ženskem odboru (Women's committee) Evropske konfederacije sindikatov (Etus). Sodeluje z ženskim lobijem Slovenije, Mirovnim inštitutom in številnimi drugimi nevladnimi organizacijami ter prispeva stslišča in mnenja tudi v institucijah kreiranja državne politike enakih možnosti.

Na Zagovornika načela enakosti se lahko obrne vsakdo, ki meni, da je doživel diskriminacijo ali pa jo je zaznal pri nekom drugem. Lahko nas pokliče na našo brezplačno telefonsko številko 080 81 80, na kageri mu lahko naši strokovni sodelavci svetujejo in tudi pomagajo pri izpolnjevanju prijave. Lahko nam piše na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Več informacij o našem dellu in o tem, kako lahko pomagamo žrtvam diskriminacije, pa je mogoče najsti na naši spletni strani www.zavogovornik.si.

Diskriminacija v praksi

Vprašanja o načrtovanju družine. Nanj ni potrebno odgovoriti.

Favorizirajo mlajše, kako naj reagirajo starejši. Dokazno breme, da ni bilo kršitve je na strani delodajalca.

Agencijski delavec in redno zaposleni morajo prejeti enak regres ipd.