V novi številki Delavske enotnosti z dne 20.12.2018 pišemo o:

  • Podčrtano - (Za)obljube
  • Prioritete ZSSS
  • Končno drugačna ureditev minimalne plače in povišanje.
  • Ob dnevu človekovih pravic
  • Sindikat SKVNS je podpisal tarifno prilogo
  • Obrazi sindikata - Boris Kidrič

 Delavska 24 2018

Podčrtano - (Za)obljube
Kaj pa, če bi z letošnjim novim letom zadevo o zaobljubam zastavili malo drugače? Recimo, da bi sklenili, da praznih sklepov ne bo. In bi sklenili le prisluhniti. Sebi in drugim. Za začetek nehajmo noreti za darili, za "nujnimi deli", za zabavami, zahtevami naših nadrejenih. Izberimo le tisto, kar želimo in čisto zares moramo. Obdarimo otroke z doživetji. Vsem drugim pa bomo le opšteno stisnili roko in zašeleli najboljše.

Prioritete ZSSS
Vodstvo ZSSS je med prioritete v prihodnjem obdobju poleg dokončanja reorganizacije in konsolidacije postavilo krepitev komuniciranja in informiranja, urejanje področje poklicnih bolezni, izboljšanje delovnega časa v našem svetu dela in nadaljnjo davčno razbremenitev plač in sistema prispevkov za socialno varnost

Končno drugačna ureditev minimalne plače in povišanje.

Ob dnevu človekovih pravic
Poziv sindikalnih organizacij predsedniku državnega zbora za sprejetje prenovljenega zakona o minimalni plači, reformo davko in prispevkov, s katero bi se razbremenilo delo in povižali neto prejemki delavcev, krepitev delovne in davčne inšpekcije, povečanje pokojnin n adostjno raven in uresničevanje načela enakega plačia za enako delo ne glede na sploh najdete na spletni strani ZSSS
https://www.zsss.si

SKVNS - Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije je ta teden podpisal tarifno prilogo h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in se že pripravlja za nadaljevanje pogajnj. AKtivni so tudi pri dejavnosti poslovanja z nepremičninami in zasebnega varovanja.

Obrazi sindikata - Boris Kidrič - predsednik sindikata v Zdravilišču Rogaška
Predseduje odboru GIT na savinjskem območju. Leta 2013 je prejel tudi plaketo ZSSS. Samo s pogovarjanjem, dogovarjanjem in zgledom dosegamo uspehe, če so še tako majhni. Ljudje se moramo zavedati, da nič ni samoumevno. Zato je zelo težko povedati, kdo je obraz sindiakta.
Obraz je tisti, ki mu ljudje sledijo, ki je med njimi in jih uspešno podpira, tisti, ki dosega rezultate in ugodnosti. Šele če si uspešen sindikalist v podjetju, ki lahko obraz sindikata.