Podčrtano
Kdo naj dela kaj in za koliko, komu vzeti kaj in koliko, da bo svet uravnotežen in pravičen.  Kot prvo: davke je treba plačevati. Kot drugo: davčno politiko je treba spreminjati, če  ni pravična. Zakonodaja je vedno za nekoga nepravična. Tudi davčna.

  • Obrazi sindikata - Janez Dolinšek - Knjižnica Domžale
  • Predsedstvo ZSSS - Delo na terenu je ožilje Zveze
  • SDOS - Uradniki že čez mejo zmogljivosti
  • SKVNS se ne pusti uspavati
  • Intervju - Skupaj dosežejo več - Dejan Sirk - družba Mahle
  • ZSSS ob svetovnem dnevu dostojnega dela
  • Vir opozoril na pravico do kakovostnega in ustreznega usposobljenega učitelja
  • Z zadružništvom proti prekarnosti

Delavska 19 2018

Obrazi sindikata - Janez Dolinšek - Knjižnica Domžale
Živimo v podivjanem, povampirjenem neoliberalnem kapitalizmu, v katerem ima manj kot  odstotek prebivalcev sveta v rokah večino kapitala in moči. To moč zlorabljajo, da kopičijo  še več moči in premoženja v svojih rokah, medtem ko polovica sveta živi v revščini,  pomanjkanju, vojnah in begunstvu.
Nekatere (so)delavcev je zelo težko prepričati za kakršnenkoli sindikalni boj (in članstvo),  ker imajo že iz političnih razlogov o sindikatih slabo mnenje.  V izhodišču je ideja solidarnosti plemenita, vendar pa se je v kapitalizmu sprevrgla v  nasprotje, ko nečlani to sebično izkoriščajo v smislu, saj mini treba viti član, ker sem  deležen enakih pravic in izboljšanj kot člani.  Moja spodbuda in nasvet vsem ki se jim zdi, da se ni potrebno sindikalno organizirati, je,  da vsaj za en mesec ugasnejo TV, pametne telefone začnejo zares pametno uporabljati,  se ozrejo okrob sebe, se zavejo krutosti sistema, v katerem živimo, izkoriščanja delavcev,  ki jim gradijo ceste, šivajo majice in pripeljejo robo v trgovine, se torej radikalno zbudijo  v resnični svet, čim prej včlanijo v sindikat in postanejo aktivno člani tistega dela družge,  ki se še trudi ustaviti podivjan kapitalistični voz.
Obraz sindikata je borben, pošten in pogumen sindikalni zaupnik, ki poleg doslednosti  in poštenega delovanja za nobeno ceno ne sme prodati niti koščka sovje sindikalne  integritete.

Predsedstvo ZSSS - Delo na terenu je ožilje Zveze
Imenovanje izvršnega sekretarja ZSSS za teritorialno organiziranost - Boštjan Medik
Močna organizacija potrebuje učinkovito delo na terenu  
Zakonodajo je mogoče spreminjati le s socialnim dialogom in soglasjem socialni partnerjev  
Pravilnik o poklicnih boleznih
Spremembe na davčnem področju
Manjše kršitve delovne zakonodaje naj ne bi bile sankcionirane?!
Na vse spremembe bo ZSSS odločno odreagirala.

SDOS - Uradniki že čez mejo zmogljivosti
Upravne enota pokajo po šivih
Razkroj inšpektorata?
Šumijo gozdovi, gozdarji na terenu pa obolevajo  Kaj pa človekove pravice zaporskega osebja?
Pomanjkanje kadra na GURS in FURS.
Za uradniški del zaposlenih v javnem sektorju ni posluha, odgovorni si sploh ne želijo  prisluhniti njihovim težavam in raje v javnosti ustvarjajo vtis, da delajo najbolje prav zato,  ker zmanjšujejo število zaposlenih.

SKVNS se ne pusti uspavati
Prenova KP v zasebnem sektorju zaradi nepripravljenosti delodajalcev potekajo slabo  in prepočasi

Intervju - Skupaj dosežejo več - Dejan Sirk - družba Mahle
Prisega na dialog, argumentiranje zahtev in ne odneha pri prvem "ne". Inovativen in uspečen  je tudi pri pridobivanju novega članstva. Skei je edini sindikat in v kolektivu z okoli 1800  zaposlenimi združuje okoli 60% delavk in delavcev.  Agencijskih delavcev v družbi Mahle nimajo, saj so kmalu ugotovili, da je to dražja delovna  sila. Imajo pa nekaj delavcev zaposlenih za določen čas  Člane pridobivamo tako, da vsakemu novozaposlenemu ob obveznem predavanju varstva  in zdravja pri delu predstavimo še sindikat. In tam včlanimo večino.
 
ZSSS ob svetovnem dnevu dostojnega dela

Vir opozoril na pravico do kakovostnega in ustreznega usposobljenega učitelja

Z zadružništvom proti prekarnosti