• Podčrtano - Drugo mnenje
  • Obrazi sindikata - Simona Mali
  • Sindikati in vlada - ZSSS in KSS Pergam vladi postavila veliko nalog
  • Sindikati in vlada - Od vlade pričakujejo vsaj modrost
  • Prejeli smo – sindikat upokojencev
  • SDGS - Sindikat poklicnega gasilstva GRC Ajdovščina
  • Vprašali ste, Matija odgovarja : Alkoholiziranost in diskriminacija
    Intervju - Rastko Močnik

 Delavska enotnost 18 2018

Podčrtano - Drugo mnenje
Sovražni govor in mnoge za človeka in človeštvo nedostojne oblike sporočanja  mnenj postajajo, žal, stalnica in nacionalni šport. Zlati tipkajoč in zroč v ekrane.  Delavke in delavci se združujemo, da okrepimo svoj glas. Z njim izražamo mnenje,  ga oblikujemo v zahteve in po potrebi podpremo z akcijami. To je smisel in smoter  sindikalnega združevanja. V teh dneh slišimo, da se v nekaterih, tudi uspešnejših  družbah dogaja ravno to. Oblastna drža menedžerjev, ki ne slišijo tistega, česar ne  želijo slišati, recimo zahtev za boljše plače, delovne razmere, tudi za delitev dobička,  dobiva odmev v drugem mnenju.


Obrazi sindikata - Simona Mali
Je pravnica, ki prisega na pomen komunikacije.
Je poklicna sindikalistka, ki postavlja zanimiva vprašanja.
Je sodelavka, ki jo opaziš zaradi prijaznega nasmeha in umirjenega nastopa.
Je radovedna in razmišljujoča.
Je Šiškarica, ki gre v službo na sedež Regijske organizacije zahodne Slovenije kdaj tudi peš.


Sindikati in vlada - ZSSS in KSS Pergam vladi postavila veliko nalog
Predstavniki obeh sindikatov so v prvem odzivu na izvolitev nove vlade RS nanizali  vrsto pričakovanj. Hkrati pa sindikalisti novi ministrstki ekipi dajejo možnost, da se izkaže.

Sindikati in vlada - Od vlade pričakujejo vsaj modrost
Prejšnjo sredo so se predstavniki stavkajočih sindikatov javnega sektorja srečali  z novim ministrom za javno upravo. Dogovor je pomirjujoč,  vendar pa sindikalisti od vlade pričakujejo vsaj modrost, če se že z občutkom  za pravičnost politične elite težko pohvalijo.


Prejeli smo - Zadnja leta in desetletja smo v naši družbi veliko govorili o zaostrovanju pogojev  za upokojevanje, veliko manj pa o uveljavljanjuj pravic iz pokojninskega zavarovanja. Na tem  področju so v Sindikatu upokojencev zaznali več slabosti in napak, na katere jih opozarjajo  prizadeti upokojenci oziroma zavarovanci. Postopki se vlečejo tudi več kot pol leta.


SDGS - Sindikat poklicnega gasilstva GRC Ajdovščina in SPGS bosta z vsemi sredstvi branila  ustrezno obravnavo polikcnih gasilcev, ki jo ob očitnem pristanku občinski oblasti skuša  okrniti direktor poklicnih gasilcev v Ajdovščini.

Pravice iz obveznega zdravstvnega zavarovanja so prenovljene, postopki poenostvaljeni,  dostponost pa lažja in hitrejša.

Zavzemimo se za drektivo za obvladovanje psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu


Vprašali ste, Matija odgovarja
Alkoholiziranost in diskriminacija
Alkoholiziranost na delovnem mestu je kršitev delovnih obveznosti, ne glede na priljubljenost
kršitelja pri nadrejenih.
Primerno je, da sindikat delodajalca opozori, da pravilnik velja za vse zaposlene enako in  da je potrebno zagotoviti v podjetju tudi enako obravnavo vseh zaposlenih.

 

Intervju - Rastko Močnik, sociolog in upokojeni profesor na Filozofski fakulteti
"Velika škoda je, da so bili sindikati prisiljeni bolj ali manj opustiti politično funkcijo.  Treba je ustanoviti delavsko kulturo, včasih bi temu rekli idejno pratformo, da bodo ljudje  sposobni dešifrirati, kaj se dogaja. Danes prejemamo le abstraktne novice. Razvijati je  treba kolektivno pamet, potem bo delavko gibanje dobilo pomembno prednost. Kajti  delavsko gibanje je množično, delavke in delavci so tisti, ki ustvarjajo bogastvo."