• Podčrtano - Vprašljiv "bonus"
  • Obrazi sindikata - Boštjan Kukovica
  • Koalicijska pogodba - Pomembne bodo konkretne rešitve
  • Dvig višine pokojnin je enako pomemben kot pravični upokojitveni pogoji
  • GIT - Le prišli do kolektivne pogodbe
  • Vprašali ste, Matija odgovarja
  • Skei Gorenje - Brez podpore ne bi dosegli tega, kar smo
  • Uspeh sindikata Periteks - Skupaj odločno naprej

 Delavska enotnost 16 2018

Podčrtano - Vprašljiv "bonus"
Ob še tako dobrih idejah se je vedno treba zamisliti in jih pretehtati  z več zornih kotov. Prav gotovo niso delodajalske potrebe najbolj  zveličavne. Delavce naj pridobijo s tem, da bolje ravnajo z njimi,  ne pa da se gredo inženiring.

Obrazi sindikata - Boštjan Kukovica,
predsednik sindikata v Geoinženiringu Ljubljana, ob dnevu gradbincev  je prejel priznanje SDGD.  "Potrebno je biti sindikalno aktiven zaradi nenehne želje delodajalcev  po zmanjševanju delavakih pravic in da nenehno opozarjamo na kršitve  pravic delavcev."

Koalicijska pogodba - Pomembne bodo konkretne rešitve

Dvig višine pokojnin je enako pomemben kot pravični upokojitveni pogoji

GIT - Le prišli do kolektivne pogodbe

Vprašali ste, Matija odgovarja
Invalidi na dopustu - V vsakem primeru velja pravilo, če izrabiš en dan  dopusta, si en dan prost dela, ne glede na to, če delaš s krajšim  delovnim časom.
Delavci, ki delajo krajši delovni čas zaradi odločbe ZPIZ, so  upravičeni do celotnega zneska regresa za letni dopust, enako kot  vsi običajni delavci.

Skei Gorenje - Brez podpore ne bi dosegli tega, kar smo

Uspeh sindikata Periteks - Skupaj odločno naprej
Intervju z Anko Horvat, predsednico sindikata - zgodba o tem, da so stvari  vredne boja, da je marsikaj mogoče, če se hoče - s pomočjo sindikalistk  območja, dejavnosti in Zveze v sindikatu zbrala dobrih 130 članov in  dosegla podpis dogovora, vendar jih čaka še veliko dela.