V novi številki Delavske enotnosti si preberite o:

  • Varujmo osebne podatke!
    Si danes sploh lahko predstavljamo, kako bi (oziroma smo) organizirali proizvodnjo in živeli brez osebnih računalnikov, interneta, mobitelov, varnostnih kamer, roboto in vsega drugega, ka nam je v zadnjih desetletjih prinesel hiter tehnoložki razvoj? Zaradi vsega tega je življenje v sodobnem svetu postalo tako udobno, kot ni bilo še nikoli
  • Pogovor z Mojco Prelesnik, informacijsko pooblaščenko RS
  • Evidenca članstva v ZSSS po novem

Delavska enotnost tematska jun2018

Nove tehnologije pa ne prinašajo samo lažjega in lepšega življenja ljudem, temveč nove priložnosti tudi tistim, ki želijo manipulirati z njimi in jih še bolj zasužnjiti. Ko uporabljamo nove tehnologije, namreč puščamo na vsakem koraku za sabo sledi, ki o nas povedo več, ko si znamo sami predstavljati.
Zato postaja varovanje osebnih podatkov ključnega pomena, saj se lahko samo z njim upremo poskusom manipuliranja z nami. Osebne podatke moramo varovati. Pri tem so nam v pomoč še zlasdti nova Splošna uredba o varovanju podatkov, ki stajo sprejela Evropski parlament in Evropski svet, naš zakon o varovanju osebnih podatkov in smernice Informacijskega pooblaščenca RS o varovanju osebnih podatkov v delovnih razmerjih in drugi predpisi.

"Osebni podatki" pomenijo katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom: določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikato, ali z navedbo enega ali več dejavnoskov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

"Kršitev varstva osebnih podatkov" pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgugo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

 

Pogovor z Mojco Prelesnik, informacijsko pooblaščenko RS
Vsak zakon in predpis je treba tolmačiti s pravo mero zdrave pameti Vsekakor pa je glavno vodilo varsstva zasebnosti nasploh, da naj ima posameznik možnost nadzora nad svojimi podatki, a hkrati je tudi tukaj omejitev pravica drugega. Preko tega ni mogoče. Nobena pravica ni absolutna, vedno se tehta med več pravicami, morajo sobivati, drugače ne gre.

 

Evidenca članstva v ZSSS po novem
Koncem maja se je začel uporabljati nov obrazec za pristopno izjavo, ki je že usklajena z novo uredbo. Originalno pristopno izjavo morajo zaupniki poslati na svoj sindikat dejavnosti oziroma v Službo za evidenco članstva ZSSS. Zaupniki ali kdorkoli drug pristopne izjave ne smejo fotokopirati, skenirati ali posredovati v računovodsko službo družbe oziroma delodajalca. Dovolj je, da jo o pričetku odtegovanja članarine novemu članu obvestijo z dopisom.