V novi številki Delavske enotnosti (št. 13 z dne 21. 6. 2018) preberite več o:

  • Podčrtano - Če je(pre)vroče, ne kličite inšpekcije!
  • Obrazi sindikata - Emil Prohan
  • Stališča ZSSS - OECD za več neenakosti
  • SDTS - Sprememba na bolje ali stavka?
  • VIR - Septembra bodo stavkali
  • SDPZ - Kabotažo želijo dodatno liberalizirati
  • Intervju - Andraž Teršek

 

Obrazi sindikata - Emil Prohan
Zbuditi je treba zavedanje, da je moč samo v enotnosti in povezanosti, vsakega posameznika je lahko zlomiti, masa ljudi je nekaj drugega.

Stališča ZSSS - OECD za več neenakosti
SDTS - Sprememba na bolje ali stavka?
VIR - Septembra bodo stavkali
SDPZ - Kabotažo želijo dodatno liberalizirati

Intervju - Andraž Teršek
Navečje tegobe aktualnega slovenskega družbenega trenutka na področju dela in blaginje? "To so tiste, o katerih vsi vi, ki se s tem dnevno ukvarjate, in mi, ki se do tega tudi opredeljujemo, opazujemo in naslavljamo vsakodnevno. Lahko jih neurejeno namečem, sem pa jih popisal v nekaterih svojih knjigah:
zakonodaja s področja dela, zaposlovanja in socialne države se krši dnevni, že po črki in očitno, sodišča pa v sporih, če zaradi strahu in utrujenosti ljudi dela in znanja spoloh pride do njih, odločajo predolgo in prepočasi. Delodajalci, ki so korektni, se težko znebijo slabih delavcev, korektni delavci pa prelahko ostanejo brez zaposlitve. Sodišča prepogosto presodijo v korist delodajalca brez stvarno prepričljivih razlogov.