Podčrtano –Kdo se boji delavske volje?
Obrazi sindikata - Bernhard Mraz - Aktiva varovanje  
Enakost spolov - Odločni NE zmanjševanju pravic žensk v Sloveniji  
Nov korak na skupni poti ZSSS in KSS Pergam  
Varnost in zdravje pri delu - Pozorni na vročino in sonce   
Intervju - Maja Megla - Soočenje z lastno ranljivostjo 

 

Podčrtano –Kdo se boji delavske volje?  
V delovnem pravu, ki je alfa in omega sindikalnega delovanja, se odpirajo  vedno nova vprašanja in porajajo vedno nove dileme. Tudi na tem področju z  novimi izvoljenci ljudstva v naši podalpski idili vstopamo v novo ero izborjenih  pravica. Le upamo lahko, da ne v tako, kjer bo treba že spet dokazovati, kaj  je civilizacijska pridobitev.   

Obrazi sindikata - Bernhard Mraz - Aktiva varovanje  
"Sindikat je solidarnost. V šripcih si lahko jutri tudi ti in sindikat je prvi, ki ti  lahko pomaga," pravi naš sogovornik, ki mu je sindikat zrasel pod kožo in je  aktiven na več ravneh sindikata.   

Enakost spolov - Odločni NE zmanjševanju pravic žensk v Sloveniji  
ZSSS, njen odbor za enake možnosti, se je odločno odzval na predvolilna  stališče nekaterih strank glede zmanjševanja pravic žensk, zlasti na stališče  enega od prvakov, da bi bilo treba pravico do splava črtati iz košarice pravic  iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Potrebno je povečanje enakosti  spolov, so javno sporočil politčnim strankam.  Podpisnice in podpisniki zahtevajo tudi, da Slvoenija kot članica Sveta Evrope  spoštuje Strategijo enakosti spolov 2018-2023, ter pozivajo politične stranke  in veljake, da v politične programe in aktivnosti vključijo vidik enakih možnosti  vseh družbenih skupin. Ob tem pa obljubljajo, da bodo pozorno spremljali  dogajanje na tem področju.   

Nov korak na skupni poti ZSSS in KSS Pergam  
Člani predsedstev obeh sindikalnih central so se dogovorili tudi o nadaljnjih  korakih povezovanja in sklenili oblikovati delovni skupini za statut in organiziranost  ter programske usmertve, ki bosta čez poletje nadaljevali začeto delo, do  naslednje skupne seje predsedstva, ki bo predvidoma konec septembra.   

Varnost in zdravje pri delu - Pozorni na vročino in sonce   

Intervju - Maja Megla - Soočenje z lastno ranljivostjo  
Odnosi so lahko na eni strani naš glavni vir stresa, na drugi pa so tudi podpora  pri težavah, ki so posledica stresa, travm, mobinga, izgorevanja.  Neželenih pojavov, ki jih označujemo s temi besedami, je veliko preveč.  So naša delovna okolja res toksična, kot iz lastnih izkušenj pravic novinarska  kolegica Maja Megla avtorica nedavno izšle knjige Stres, kuga sodobnega časa  (Založba Chiara,  2018)?