Podčrtano - Jabolko na dan prežene socialo stran
Obrazi sindikata - Nataša Malna, predsednica sindikata Doma upokojencev Kranj
Brezbrižen odnost do sindikatov in socialnega dialoga
Kaj so nam odgovorili!
Družno proti prekarnosti
Veliko negativnega o delu inšpektorata za delo
Združeni sindikat že deluje - Avrigo in Izletnik postala Nomago
Tudi delavci Inšpektorata za delo imajo težave z vodstvom?

Podčrtano - Jabolko na dan prežene socialo stran
V kislo jabolko socialne in oskrbe najbolj ranljivih bodo morali ugrizniti odločevalci na vse ravneh. Tudi politiki in tisti, ki bi o žele postai, ki nam v teh dneh v zameno za glas na volitvah obljubljajo raj in rajske sadeže. Jabolko je premalo, da bi delu lahko rekli, da je dostojno, in zavodu, da je dom.

Obrazi sindikata - Nataša Malna, predsednica sindikata Doma upokojencev Kranj
Vztrajnost, poštenost in odločnost so nosilne značilnosti sindikalizma, pravi Malnarjeva. Sindikati ustvarjajo pravice in dobre pogoje za delavce, zato si takega sindikata želim. O vsaki stvari sem pripravljena razmisliti, se pogovoriti in ukrepati, pravica pa mi ostaja sveta - verjetno sem se rodilo s tem. Treba je biti zavezan dialogu in vztrajati, kljub neuspehu in ne glede na težavnost dosežkov, čas, odpovedovanje in trud to daje zadoščenje, je veliko vredno.

Brezbrižen odnost do sindikatov in socialnega dialoga
ZSSS in KSS Pergam smo skupaj pripravili nabo vprašanj, ki smo jih v mesecu aprilu poslali 20 političnim strankam. Gre za celovit nabor vsebin, gre za vprašanja, ki so za odgovore terjala nekaj truda in premisleka. Polsedično so relativno obsežni tudi odgovori, katere si lahko preberete na spletnih straneh ZSSS in KSS Pergam. Do zaključka redakcije je svoje odgovore poslalo osem političnih strank.

Kaj so nam odgovorili!
Najmanj politične stranke vedo o varnosti in zdravju pri delu Enakost spolov ni prioriteta političnih strank Kaj bodo delale, povedo, kako, pa ni znano Konkretnih rešitev o davkih, udeležbi pri dobičku, povišanje minimalne plače, za nižje davke in prispevke, stranke nimajo.

Veliko negativnega o delu inšpektorata za delo
Dostojno delo posamezniku in njegovi družini omogoča, da v primernem času zaslužbi dovolj za življenje in ne zgolj za preživetje, da plača vse stroške in se lahko udejstvuje tudi kulturno, gre na dopust. Poleg dostojnega plačila tako delo upošteva tudi načelo enakosti, dostojnosti in varnih pogojev dela. Prekarnega dela si nihče ne izbere sam. Delavskih pravic tak delavec ni deležen oz. jih ima manj kot redno zaposleni. Prekarni delavci ne morejo dolgoročno načrtovati svoje prihodnosti, delajo v nestalnih urnikih, so preobremenjeni in se težje sindikalno aktivirajo. Imajo hude materialne, zdravstvene in indentitetne težave. Svobodnjaštvo je lastna izbira dela in življenja z dovolj zaslužka, da mu lahko rečemo dostojno.