Nova tematska številka Delavske enotnosti z dne 25. januarja 2018 o ekonomiji za sindikate:

  • Osnove ekonomije je treba poznati,
  • osnove ekonomije,
  • plačilno listo je treba brati,
  • podatki Ajpes v pomoč pri sprejemanju odločitev,
  • kakšne podatke in storitve nam nudi Surs,
  • uspešne države imajo za seboj dolgo obdobje stabilnosti,
  • za višje plače v Evropi,
  • čas je za dostojno minimalno plačo.

Delavska enotnost st03 2018

Osnove ekonomije je treba poznati
Ekonomija je veda, ki proučuje delovanje posameznih subjektov družbe in njihova medsebojna razmerja. Je tudi teoretična in analitična veda.
Proučuje stvari ter ugotavlja povezave, vzroke in posledice. Ko opisuje eknomsko dogajanje, ga razlaga s pomočjo staitstičnih podatkov in na podlagi tega napoveduje prihodnje doganje (pozitivna analiza). Prav tako lahko daje nasvete, kako naj gospodarstvo in drugi subjekti delujejo, da bodo učinkoviti (normativna analiza).

Osnove ekonomije - Mikroekonomija in makroekonomija, Bruto domači proizvod, Inflacija, Zaposlenost in brezposelnost, Plače, Poslovanje gospodarskih družb, Skupni prihodki, Poslovni prihodki, Dodana vrednost na zaposlenega

Plačilno listo je treba brati
Delavci bi morali znati preveriti, ali mu delodajalci pravilno izračunajo plačo

Podatki Ajpes v pomoč pri sprejemanju odločitev

Kakšne podatke in storitve nam nudi Surs
Za sindikalne potrebe so verjetno najbolj uporabni podatki o višini povprečne plače, številu delovno aktivnih in brezposlenih, o stopnji tveganja revščine in številu oseb, ki živjo pod pragom tveganja revščine, ter o splošni gospodarski dejavnosti. Ti in vsi ostali podatki so na njihovi spletni strani na voljo brezplačno.

Uspešne države imajo za seboj dolgo obdobje stabilnosti
Intervju - Mitja Čok - profesor javnih financ
Javne finance so last nas državljanov, upravljajo jih tisti, ki smo jih izvolili. Za kakšne vsote gre?
Slovenske javne finance so razdeljene med štiri velike blagajne.
Daleč največja javna blagajna je proračun RS, na drugem mestu je ZPIZ, tretje je ZZZS in na četrtem mestu so vse občine.

Za višje plače v Evropi
Evropska konfederacija sindikatov (EKS) je lansko leto sprožila vseevropsko kampanjo za dvig delavskih plač v Evropi, saj so evropsko gospodarstvo in bolj priviligirani sloji krizo pustili za seboj že dolgo tega, delavci pa občutnejših dvigov plač marsikje niso bili deležni že leta.
Kampanji se pridružuje tudi ZSSS.

Čas je za dostojno minimalno plačo.
Najbolj ključni problem je definicija minimalne plače. ZSSS se zavzema za spremembo definicije minimalne plače; s svojimi aktivnostmi je dosegla že izvzem dodatkov za nedeljsko, praznično in nočno del iz minimalne plače.