Glasilo Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije.

Kaj nam prinaša nova številka Delavske enotnosti št. 16 z dne 08. 10. 2020:

 • Podčrtano – Osebna odgovornost
 • Delavske pravice – Po 17 letih naposled uresničena volja ljudi
 • Obrazi sindikata – Tjaša Vaupotič – Sindikat GIT Union Hoteli
 • Pogovor – Zaupanje in strokovnost namesto palice in korenčka
 • Covid-19 je zelo resna bolezen, ki je nikakor ne smemo podcenjevati.

Na naslednjih 30 let !

»Zame gre, za moje delo, znanje in pravičnost!« je bilo geslo 1. kongresa Zveze svobodnih sindikatov, rojene iz ugasle predhodnice, Zveze sindikatov Slovenije. Geslo, ki vsebuje vse tisto, za kar si v ZSSS prizadevamo od samega začetka. Prizadevanje za solidarno in pravično družbo, za upoštevanje enakosti v različnosti, za delavske pravice ter napredek v družbi, za delež posameznika v družbi, ki mu omogoča svoboda, izbiro, zdravo okolje, ustrezno izobrazbo, zdravje in varno starost. Vse to so vrednote, visoke na seznamu naših ciljev zadnjih 30 let.

Delavkam in delavcem v tem obdobju nikoli ni bilo lahko. Začetno evforijo ob osamosvojitvi in ustanovitvi lastne države je kaj hitro zamenjalo razočaranje zaradi divjanja krize zaradi izgube trgov, zapiranje zapiranja tovarn, neizplačanih plač in socialnih stisk. Gospodarstvo je bilo na kolenih in nikoli se ni zares pobralo. Divje lastninjenje, ki nikoli ni dočakalo pravega epiloga, razen dodatnega siromašenja podjetij, je skoraj dokončalo delo prvega obdobja krize. Sindikati smo protestirali, stavkali, organizirali javne proteste in preprečevali najhujše. Čeprav nam je uspelo doseči delovno delavsko privatizacijo podjetij, se je lastniška struktura s prodajo deležev hitro spreminjala.

Očitajo nam, da smo vkopani na pravicah iz preteklega obdobja. A na to moramo biti ponosni.  Je res narobe, da imamo plačano stavko, plačan odmor za malico, nadomestilo za prevoz na delo, eno daljših plačanih nadomestil za čas porodniške odsotnosti, solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade, …

 Kaj nam prinaša nova številka Delavske enotnosti št. 14 z dne 10. 09. 2020:

 • Dolgotrajna oskrba naj bo izključno javna
 • Urejanje poklicnega zavarovanja
 • Nedelje so žele začetek
 • Pogovor – Peter Svetina – varuh človekovih pravic
 • 1.oktobra izide tematska tevilka Delavske enotnosti »30 let ZSSS«.

V novi številki revije Delavska enotnost št. 15 z dne 24. 9. 2020 pišemo o:

 • Podčrtano – Pravica vedeti
 • Stališče ZSSS do predlogov Strateškegasveta za debikratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju
 • Predsedstvo ZSSS – Dolgotrajna oskrba – Uporabili bomo vsa sredstva sindikalnega boja
 • Sodna zmaga sindikata poklicnih gasilcev
 • Politiki naj sledijo volji ljudi
 • Sindikalna akademija - Laura Weber

 

V novi številki revije Delavska enotnost št. 13 z dne 16. 7. 2020 pišemo o:

 • Podčrtano - Dvorni norčki
 • Karantena ne sme biti razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Obraz sindikata – Dušanka Simonovič - Intereuropa