KAKO POSTATI ČLAN?

Član sindikata postanete s podpisom pristopne izjave .
V kolikor je v družbi že ustanovljen sindikat, se obrnite na predsednika sindikata, kjer boste dobili nadaljnja navodila. V nasprotnem primeru se ob včlanitvi obrnete na strokovno osebje v naših sindikalnih pisarnah, kjer vam bomo nudili strokovno pomoč. Članarino vam obračunava računovodska služba delodajalca, v kolikor pa ne želite, da delodajalec ve, da ste član sindikata, lahko članarino plačujete prek trajnika ali položnic.

 

VČLANI SE

 • informacije o plačah in drugih pravicah po kolektivnih pogodbah in pomoč za uveljavitev le-teh
 • seznanitev s pravicami iz Zakona o delovnih razmerjih (nadure, odmori, presežni delavci, dopust, odpoved pogodbe o zaposlitvi in drugo)
 • pomoč pri sklepanju podjetniških kolektivnih pogodb
 • pomoč v primeru kršitev pravic iz delovnega razmerja
 • brezplačno pravno zastopanje v sporih pred Delovnim in socialnim sodiščem
 • varstvo pravic v postopkih za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • zastopanje članov v stečajnih postopkih in prisilnih poravnavah
 • usposabljanja in izobraževanja članov sindikata
 • ugodnejši krediti pri Delavski hranilnici
 • solidarnostna pomoč članu v primeru finančne stiske (ob izpolnjevanju pogojev)
 • druženje na športnih igrah, družabnih srečanjih, izletih
 • cenejše bivanje v sindikalnih počitniških kapacitetah